Skip to main content
01. juli 2024

Kampanje mot å redusere antallet piloter: "One means none"

Skrevet av: European Cockpit Association (ECA)

Europeiske fly kan operere med kun én pilot ved kontrollene så tidlig som i 2027, dersom flyprodusentene lykkes med sine planer. For å ta et standpunkt mot dette, har europeiske piloter ledet av European Cockpit Association (ECA) lansert en ny nettside: OneMeansNone.eu. Plattformen har som mål å informere passasjerer om de betydelige sikkerhetsrisikoene forbundet med å redusere mannskapet fra to piloter til én.

Artikkelen er en oversettelse av en pressemelding fra European Cockpit Association.

Kaptein og ECA-president Otjan de Bruijn sier at: - En pilot i cockpiten i løpet av en lengre periode av en flyvning er et sjansespill med sikkerheten til våre 200 til 400 passasjerer i bakre del av flyet og de på bakken. Piloter flyr ikke bare et fly – vi overvåker hverandre og alle flyaspekter, styrer automatisering og håndterer raskt eventuelle sikkerhets-, eller operasjonelle risikoer i et svært komplekst og raskt skiftende miljø. Som pilot er jeg overbevist om at énpilotflyvninger er et iboende farlig konsept drevet utelukkende av kommersielle interesser fra produsenter og flyselskaper.

Å ha to piloter ved kontrollene til et stort kommersielt fly er ikke bare en operasjonell nødvendighet, men er også pålagt av forskrifter og industristandarder. Luftfartsmyndigheter over hele verden fastsetter standarder for kommersielle flyvninger og hvordan mannskapet skal settes sammen. Men minst to produsenter, Airbus og Dassault, arbeider aktivt med å fjerne én pilot fra cockpit under cruisefasen.

European Aviation Safety Agency (EASA) evaluerer for tiden sikkerhetseffektene av forslaget om "extended Minimum Crew Operations" (eMCO) sendt inn av disse produsentene. Om det blir godkjent, vil det føre til at én pilot forlater flydekket i flere timer under cruisefasen, mens den andre forblir ved kontrollene.

Formålet med "One Means None"

Nettsiden "One Means None" beskriver de viktige rollene to piloter spiller for å sikre sikker drift, spesielt under uforutsette nødsituasjoner og komplekse situasjoner. Formålet med nettsiden er å understreke flere viktige sikkerhetsargumenter:

  • Kompleks oppgavestyring: Å fly et fly innebærer mange oppgaver og beslutningsprosesser som best håndteres av to kvalifiserte fagpersoner.
  • Kryssjekking og gjensidig støtte: To piloter gir essensiell backup for hverandre, og sikrer at hvis en pilot er ute av stand eller overveldet, kan den andre ta over.
  • Nødrespons: I krisesituasjoner tillater to piloter i cockpiten en effektiv og koordinert respons, noe som sikrer flyets overordnede sikkerhet.

Selv om teknologiske fremskritt og automatisering har bidratt til å forbedre flysikkerheten og effektiviteten de siste tiårene, forblir menneskelig tilsyn med disse feilutsatte systemene avgjørende. To piloter er uunnværlige ikke bare for å avverge kriser og sikre optimale utfall i nødsituasjoner, men også under normal drift. Mens erstatning av piloter med automatisering muligens kan øke luftfartsprodusentenes fortjeneste, vil det ikke gjøre flyvningene billigere eller tryggere for passasjerer.

Piloter forenes for sikrere himmel

Piloter er fortsatt i fronten av tiltakene for flysikkerhet – en underskriftskampanje i Nederland har fått nesten 50.000 underskrifter, mens piloter over hele Frankrike og Italia har demonstrert på flyplasser. Tusenvis av piloter over hele verden uttrykte sin motstand mot å fjerne piloter fra cockpit gjennom en koordinert global kampanje på verdens pilotdag. Lanseringen av nettsiden støtter en global bevegelse mot reduserte mannskapsoperasjoner, støttet av europeiske piloter, International Federation of Air Line Pilots' Associations og den største pilotforeningen i USA – Air Line Pilots Association.

Siste nyheter:

14. juli 2024

Pass opp for fatigue i sommer!

Sommeren er spesielt travel hvert år. Fra sikkerhetskontroll på flyplasser og bagasjehåndterere til flygelederne og pilotene – hele systemet jobber under stort press med små marginer. En sommer med forstyrrelser, flykanselleringer og fatigue blant flybesetningen har startet, og det kan bli verre i de kommende ukene.

03. juli 2024

Et viktig skritt mot en trygg og forutsigbar luftambulansetjeneste

Dagens luftambulansevedtak er et steg i riktig retning, men det gjenstår fortsatt litt før vi er i mål. 

01. juli 2024

Kampanje mot å redusere antallet piloter: "One means none"

Europeiske fly kan operere med kun én pilot ved kontrollene så tidlig som i 2027, dersom flyprodusentene lykkes med sine planer. For å ta et standpunkt mot dette, har europeiske piloter ledet av European Cockpit Association (ECA) lansert en ny nettside: OneMeansNone.eu. Plattformen har som mål å informere passasjerer om de betydelige sikkerhetsrisikoene forbundet med å redusere mannskapet fra to piloter til én.