Skip to main content
12. april 2023
Det er alltid et sikkert vårtegn at gåsa kommer tilbake. For oss flygere kan det imidlertid gi hodebry. Foto: Nick Fewings / Unsplash

Pass på - nå er de tilbake

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

De neste ukene blir det viktig å se ekstra godt ut av vinduene.

Like sikkert som at temperaturen stiger og dagene blir lengre, finner gjessene veien tilbake nordover. Et sikkert vårtegn som stiller noen ekstra krav til oss som har arbeidsplassen vår over bakkenivå.

Foruten å fly i sine kjente vifteformasjoner, har gjessene faste rasteplasser på sin ferd. 

- De fleste kortnebbgjessene er nå ankommet rasteplassene i Trøndelag, hovedsakelig mellom Levanger og Steinkjer. Det er kun en mindre mengde som ikke har forlatt Danmark, skriver Trond Øigården som leder de ornitologiske tjenestene i Avinor.

Disse gjessene vil oppholde seg i Trøndelag fram til rundt 17. mai, da de setter kursen videre nordover mot Svalbard. Før den tid vil flere artsfrender ankomme, og allerede har også grågås blitt observert så langt nord som Tromsø.

- Hvitkinngjessene som skal til Svalbard er forventet å trekke langs norskekysten i slutten av april og ringgjessene i siste halvdel av mai, skriver Øigården.

Han oppfordrer nå luftfartsaktørene til å være ekstra observante på trekkende gjess. I tillegg bør man holde et spesielt øye for hekkende gjess rundt lufthavner ved kysten.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.