Skip to main content
31. oktober 2023

Oversikt over aktiviteter i NFs årshjul

Her finner du oversikt over møter og andre viktige "happenings i NF i 2023/ 2024.

NF har mange aktiviteter i løpet av et år, og for å ha full oversikt over møter og aktiviteter har vi utviklet en oversikt via Plandisc. 

Du finner full oversikt herhttps://create.plandisc.com/h1Ye6Zv

Vi oppdaterer løpende.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.