09. mars 2022
Foto: Karolinska Institutt

Oppfølgingsstudie av "High Flying Risks" - piloter og kabinbesetning oppfordres til å svare!

Skrevet av: Endre Antonsen

I 2018 slapp svenske Karolinska Institutt studien «High Flying Risks», utarbeidet under ledelse av forsker Merika Melin. Studien tok for seg svenske piloter og sammenhengen mellom arbeidsforhold, helse og holdninger til flysikkerhet.

Studien følges nå opp med en Europeisk undersøkelse og studie. Vi anbefaler våre medlemmer å sette av tid til å svare på studien.

Spørreundersøkelsen finner du her: http://www.project-sfs.com/

Siste nyheter:

20. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Two-way Communications between the Flight Crew and the Operator and their Operations Centre

19. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - oppdatering - definition of accident and serious incident

Du kan laste ned og lese posisjonsnotatet fra IFALPAs egen hjemmeside.

06. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Streaming of Flight Data