07. februar 2022
Foto: Avinor Flysikring AS

Oppdaterte regler for flight planning til flyplasser med Remote Tower

Skrevet av: Sindre Hilstad og Endre Antonsen

Et katastrofalt bortfall av Remote Tower Center (RTC) av tekniske årsaker anses lite sannsynlig, men systemets oppbygning medfører en vesentlig konsentrasjon av risiko i ett punkt der tårntjenesten ved alle tilknyttede enheter kan falle bort samtidig i tilfelle alvorlig driftsavbrudd ved RTC.

Innføring av Remote Towers (RT) der flere enheter fjernstyres fra én sentral, RTC, reiser flere spørsmål om risikostyring.  Gjennom ny forordning (EU) 2020/469 (delvis ikrafttredelse 27. januar 2022) er det i utgangspunktet ikke tillatt å planlegge med destinasjon og alternativ som styres av samme RTC. NF venter en avklaring fra Luftfartstilsynet om den nye regelen i Norge, og ber berørte operatører/crew om å forholde seg direkte til de ansvarlige. 

I Sverige har LFV sendt ut følgende AIC per 3. februar - https://aro.lfv.se/Editorial/View/11056/AIC%20A2-2022%20Alternativ%20vid%20flygning%20till%20RTC

NF har fulgt Avinors RT-program i flere år gjennom god dialog med ledelse og representanter for ansatte. Vi har tillit til det norske RT-programmet, men mener det er nødvendig å forvalte flysikkerheten på en god måte gjennom tilpasset regulering og gode sikringstiltak. Redundante og motstandskraftige systemer er som kjent en viktig standard for flysikkerhet.

Forordning (EU) 2020/469, PART 3 - AERODROMES (AD), AD 2.23 pkt. 5 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0469

Se også artikkel om RT i Cockpit Forum november 2021 - https://flyger.no/images/dokumenter/CockpitForum/CockpitForumNOV21v2.pdf  

Siste nyheter:

20. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Two-way Communications between the Flight Crew and the Operator and their Operations Centre

19. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - oppdatering - definition of accident and serious incident

Du kan laste ned og lese posisjonsnotatet fra IFALPAs egen hjemmeside.

06. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Streaming of Flight Data