Skip to main content
24. mai 2022
Foto: Avinor Flysikring AS

Oppdaterte regler for flight planning til flyplasser med Remote Tower

Skrevet av: Sindre Hilstad og Endre Antonsen

Et katastrofalt bortfall av Remote Tower Center (RTC) av tekniske årsaker anses lite sannsynlig, men systemets oppbygning medfører en vesentlig konsentrasjon av risiko i ett punkt der tårntjenesten ved alle tilknyttede enheter kan falle bort samtidig i tilfelle alvorlig driftsavbrudd ved RTC.

OPPDATERING MAI 2022 - AIC-N 07/22

Luftfartstilsynet vurderer bestemmelsen AD 2.23 pkt. 5 (ang. flight planning med dest/alt under samme RTC) som ikke bindende for flyoperatører i Norge, da den ikke er forankret i gjeldende regelverk for bl.a. flight planning (OPS). Tilsynet henviser i stedet til krav om en skjønnsmessig vurdering hos crew/operatør. 

NF og ECA har vært i dialog med EASAs regelverksgruppe for RT, som bekrefter at bestemmelsen er feilplassert i et vedlegg som gjelder AIS/kunngjøringstjenesten. EASA vil vurdere en revisjon av regelverk for OPS og ATM/ANS. Dette kan innebære at bestemmelsen under AD 2.23 (5) blir overført til OPS-regelverket i en eller annen form, men trolig med en mer fleksibel formulering. I tillegg har EASA en ny versjon av Guidance Material (GM) for RT ute på høring. GM er veiledende og ikke forpliktende for stater og flysikringstjenester, og dette henger sammen med at EASA har valgt en nokså åpen tilnærming med lite ekstra regulering for RT utover det som gjelder flysikring generelt. NF, ECA og IFALPA mener det er behov for mer tilpasset regulering som ivaretar sikker planlegging og operasjoner til flyplasser med RT, og jobber med dette opp mot EASA og ICAO.         

 

Innføring av Remote Towers (RT) der flere enheter fjernstyres fra én sentral, RTC, reiser flere spørsmål om risikostyring.  Gjennom ny forordning (EU) 2020/469 (delvis ikrafttredelse 27. januar 2022) er det i utgangspunktet ikke tillatt å planlegge med destinasjon og alternativ som styres av samme RTC. NF venter en avklaring fra Luftfartstilsynet om den nye regelen i Norge, og ber berørte operatører/crew om å forholde seg direkte til de ansvarlige. 

I Sverige har LFV sendt ut følgende AIC per 3. februar - https://aro.lfv.se/Editorial/View/11056/AIC%20A2-2022%20Alternativ%20vid%20flygning%20till%20RTC

NF har fulgt Avinors RT-program i flere år gjennom god dialog med ledelse og representanter for ansatte. Vi har tillit til det norske RT-programmet, men mener det er nødvendig å forvalte flysikkerheten på en god måte gjennom tilpasset regulering og gode sikringstiltak. Redundante og motstandskraftige systemer er som kjent en viktig standard for flysikkerhet.

Forordning (EU) 2020/469, PART 3 - AERODROMES (AD), AD 2.23 pkt. 5 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0469

Se også artikkel om RT i Cockpit Forum november 2021 - https://flyger.no/images/dokumenter/CockpitForum/CockpitForumNOV21v2.pdf  

Siste nyheter:

13. juni 2024

Dette er det nye styret i Norsk Flygerforbund

Et enstemmig årsmøte stemte inn det nye styret.

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!