Skip to main content
07. april 2021

Økt spenning kan true luftfarten

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Økt spenning på grensen mellom Ukraina og Russland kan sette sivil flytrafikk i fare, advarer FAA.

Den siste uken har Russland utplassert flere militære styrker til Krim-halvøya langs grensen til Ukraina. Utplasseringene inkluderer tanks, bevæpnede kjøretøy, artilleri og luftforsvar, skriver Federal Aviation Authorities (FAA) i et informasjonsnotat.

De skriver videre at situasjonen er uoversiktlig og dynamisk. FAA advarer om at sivil luftfart som opererer i området kan havne i fare dersom situasjonen eskalerer.

Flysikkerhetskomitéens SEC-seksjon anbefaler derfor medlemmer som skal fly østover i Europa å sette seg inn i trusselvurderingene rundt Ukraina.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.