Skip to main content
11. april 2024
Luftambulansen er blant dem som er avhengige av pålitelige GPS-innflyginger.

Økt bekymring om PBN - EASA varsler gjennomgang av regelverk

Skrevet av: Sindre G. Hilstad, leder for ATS-komiteen

Luftfarten i Europa har blitt rammet av flere og mer omfattende GPS-forstyrrelser de siste årene, og det er usikkerhet om tekniske og økonomiske spørsmål rundt overgangen til PBN. EASA vil nå vurdere PBN-regelverket på nytt.

Seksjon for Air Traffic Services (ATS) i Flysikkerhetskomiteen har lenge hatt fokus på PBN og satellittnavigasjon (GNSS, primært GPS); herunder økende avhengighet av GNSS, sårbarhet, behov for robuste reserveløsninger, og hvordan luftfarten i Europa skal klare en sikker og myk overgang til økt bruk av PBN og spesielt GPS-baserte innflyvninger.

I Europa reguleres dette av EUs PBN-forordning. Denne inneholder et vedtak om ren PBN fra 6. juni 2030, som betyr at det blir slutt på bruk av konvensjonelle prosedyrer som ILS CAT I under normale forhold, dvs. når GNSS virker. Forordningen setter derimot et fornuftig og viktig krav om at alle medlemsland i EU/EØS skal beholde konvensjonelle systemer for bl.a. navigasjon, slik at flysikringstjenestene kan støtte trafikk som blir rammet ved bortfall av GNSS. Mange ILS-anlegg og andre navigasjonshjelpemidler skal dermed forbli operative, men regelverket sier at disse kun skal brukes ved bortfall av GNSS fra 6. juni 2030. ILS CAT II/III er unntatt da dette må videreføres for normal bruk. 

Det er i stor grad opp til det enkelte medlemsland å avgjøre hvor mange ILS, VOR, DME osv. som skal stå, så lenge man ivaretar et minimum. En god del nedleggelser påregnes for å kutte driftskostnader, og det gjelder spesielt NDB. Regelverket inneholder også muligheter for dispensasjon til bruk av konvensjonelle prosedyrer i noen tilfeller etter 2030, men det er uklart om eller hvordan dette vil utarte seg.

Flere aktører i luftfarten, inklusive NF, mener RNP-innflyvninger med baro-VNAV og LNAV/VNAV-minima ikke kan erstatte ILS CAT I fullt ut, uavhengig av om GPS fungerer eller ikke. Baro-VNAV er mer utsatt for feil, innebærer ofte en høyere arbeidsbelastning i cockpit, og gir ofte høyere minima. Flere kurvede innflyvninger (RNP AR) fungerer riktignok bra såfremt de er godt designet, og utgjør f.eks. en god løsning ved noen flyplasser der det ikke er mulig å installere ILS pga. høyt terreng i nærheten. Men for å erstatte ILS CAT I, altså ivareta en geometrisk/fast glidebane og CAT I-minima, er det nødvendig med SBAS eller GBAS. Dette er satellittbaserte (SBAS) eller bakkebaserte (GBAS) systemer som støtter bruk av bedre og sikrere GPS-baserte innflyvninger. Eurocontrol har imidlertid identifisert flere viktige utfordringer her: De fleste operatørselskapene i Europa har ikke SBAS installert i sine flåter, og det ser ikke ut til at mange nok vil skaffe det frem mot 2030. Det koster mye, og noen flytyper kan ikke oppgraderes i det hele tatt. Når det gjelder GBAS ligger Europa bakpå med utplassering av anlegg. 

Som vi forstår det er dette bakgrunnen for at EASA nylig har vedtatt å gjøre en ny vurdering av PBN-regelverket. Et forslag til eventuelle endringer er ventet i 2025, inkludert høring. NF og ECA vil følge opp og gi innspill, og vi håper at prosessen fører fram til nødvendige endringer. I all hovedsak mener vi det er viktig at man ikke går for eventuelt ren PBN før bransjen er tilstrekkelig klar for en sikker og myk overgang. I mellomtiden må vi kunne fortsette med en "mixed mode" med bruk av både GNSS og konvensjonelle prosedyrer som nødvendig.

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.