Skip to main content
13. desember 2023
Leder Kirsti Bergstø i SV er blant dem som har signert forslaget. Foto: Olav Erik Storm

Nytt luftfartsforslag: - Passer perfekt inn i strategien

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Et nytt representantforslag om luftfarten passer perfekt inn med regjeringens stolte luftfartsstrategi. Nå er kanskje spørsmålet om det er politikk eller partiprestisje som vinner fram.

- Disse forslagene er helt i tråd med målene regjeringen har satt med luftfartsstrategien, og det ville være merkelig å stemme det ned, sier konstituert nestleder og leder av industriell komite i NF, Stian Larsen.

Det er SV som har kommet med forslaget, som er signert av Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Kirsti Bergstø. De foreslår at man blant annet sammen med partene i arbeidslivet skal finne ut hvordan flyvende også skal passe inn i arbeidsmiljølovens ordninger for arbeidstid og pauser. I tillegg ber de om at regjeringen kommer med en plan for å innføre regler tilsvarende Frankrikes Decree 2006, som innebærer at utenlandske selskaper som opererer i Norge, må forholde seg til norske arbeidsbestemmelser.

- Dette er vesentlig for å sikre rettferdig konkurranse, og er derfor et forslag vi stiller oss bak. I dag kan utenlandske aktører etablere seg i Norge med satellittbaser, og tilby sine ansatte lønn og vilkår som ligger på et nivå langt under deres kolleger i norske flyselskaper. Decree 2006 har fungert godt i Frankrike, og er et effektivt virkemiddel for å sikre rettferdig konkurranse, økt flysikkerhet, og bedre sosiale forhold siden alle må spille med de samme reglene, sier Larsen.

Han registrerer samtidig at Norsk Flygerforbund har blitt lyttet til på Stortinget. Gjennom jevnlige møter og kontakter med politikere i alle de ulike partiene, har luftfarten blitt satt på agendaen flere ganger. Flygerforbundets ekspertise legges merke til, og innspillene våre har ofte blitt vektlagt når forslag fremmes på Stortinget. Denne gangen frykter imidlertid Larsen at forslaget ikke blir stemt gjennom.

- Vi frykter at det kan skje, ettersom forslaget kommer fra opposisjonen. Men uansett utfall ser vi frem til å få til et møte med statsråden.

I forslaget ber også SV regjeringen svare for Luftfartstilsynets manglende kapasitet til å føre tilsyn med flyselskaper som er registrert i utlandet, men som har baser i Norge. Kapasitetsmangelen hos Luftfartstilsynet har vært en hovedmangel Norsk Flygerforbund har pekt på over lengre tid, og i revidert nasjonalbudsjett fikk vi gjennomslag for to nye stillinger til arbeidstilsyn.

Forslaget fra SV skal stemmes over i Stortinget den 7. januar.

Siste nyheter:

13. juni 2024

Dette er det nye styret i Norsk Flygerforbund

Et enstemmig årsmøte stemte inn det nye styret.

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!