Skip to main content
27. mars 2023

Nytt IFALPA Posisjonsnotat – Pilot Self-Assessment System

Noen flyselskaper har begynt å innføre et system der crew individuelt kan gjøre en bedømming av egen innsats under flyturen, eller arbeidsdagen. IFALPA og NF ber våre medlemsforeninger om å være pro-aktive også her, og involvere NF om det blir aktuelt å innføre slike Self-Assessment system i Norge.

Det er mange juridiske betenkeligheter som må klargjøres og eventuelt avtales, før man innfører et slikt system. Selv om hensikten er å forbedre sikkerhet, selvinnsikt og arbeidsmiljø må man ikke innføre dette uten en grundig evaluering av systemet og inngåelse av en skriftlig avtale rundt gjennomføring, konskvenser, tilgang, informasjonssikkerhet og integritet av data.

Mye av det samme gjelder for innføring av Flight Data Analysis Programme. IFALPA har her laget en mal for hvordan en avtale om innføring og bruk av et slikt system kan se ut. Det er svært viktig at våre medlemsforeninger ikke inngår slike avtaler med arbeidsgiver uten å informere og rådføre seg med NF. I utgangspunktet er vi ikke negative til disse verktøyene, men det må formaliseres og være bindende for alle parter.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.