Skip to main content
27. mars 2023

Nytt IFALPA Posisjonsnotat – Pilot Self-Assessment System

Noen flyselskaper har begynt å innføre et system der crew individuelt kan gjøre en bedømming av egen innsats under flyturen, eller arbeidsdagen. IFALPA og NF ber våre medlemsforeninger om å være pro-aktive også her, og involvere NF om det blir aktuelt å innføre slike Self-Assessment system i Norge.

Det er mange juridiske betenkeligheter som må klargjøres og eventuelt avtales, før man innfører et slikt system. Selv om hensikten er å forbedre sikkerhet, selvinnsikt og arbeidsmiljø må man ikke innføre dette uten en grundig evaluering av systemet og inngåelse av en skriftlig avtale rundt gjennomføring, konskvenser, tilgang, informasjonssikkerhet og integritet av data.

Mye av det samme gjelder for innføring av Flight Data Analysis Programme. IFALPA har her laget en mal for hvordan en avtale om innføring og bruk av et slikt system kan se ut. Det er svært viktig at våre medlemsforeninger ikke inngår slike avtaler med arbeidsgiver uten å informere og rådføre seg med NF. I utgangspunktet er vi ikke negative til disse verktøyene, men det må formaliseres og være bindende for alle parter.

Siste nyheter:

13. juni 2024

Dette er det nye styret i Norsk Flygerforbund

Et enstemmig årsmøte stemte inn det nye styret.

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!