Skip to main content
27. oktober 2022

Nye regler for drivstoffplanlegging i EU

30. oktober 2022 inntrer nye reguleringer i EU når det gjelder drivstoffplanlegging (Regulation EU 202/1296 og ED Decision 2022/005/R.).  

Det blir til dels omfattende endringer når det gjelder drivstoffplanlegging og -disposisjon. ECA har laget en klargjørende oversikt for europeiske piloter som vi anbefaler alle å se gjennom. 

https://www.eurocockpit.be/positions-publications/fuel-management-easas-new-fuel-management-rules

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.