01. april 2022
Foto: LOfavør

Nye priser LOfavør boliglån

Skrevet av: Endre Antonsen

Som følge av renteendringer fra Norges Bank, heves renten på LOfavørs Boliglån.

LOfavør Førstehjemslån

Priseksempel: Nom. rente 1,84%. Eff.rente 1,91%. 2 mill o/25 år. Kostnad kr 517.801,- Totalt 2.517.801,-

LOfavør Boliglån Ung

Priseksempel: Nom. rente 1,94%. Eff.rente 2,01%. 2 mill o/25 år. Kostnad kr 546.825,- Totalt 2.546.825,-

LOfavør Boliglån 75% (34+)

Priseksempel: Nom.rente 2,10%. Eff.rente 2,17%. 2 mill o/25 år. Kostnad kr 593.685,-. Totalt 2.593.685,-

LOfavør Boliglån+ (50%)

Priseksempel: Nom. rente 2,00%. Eff.rente 2,09%. 2 mill. o/25 år. Kostnad kr 582.258,-. Totalt kr 2.582.258.               

Fra 7. april tilbys også LOfavør Fleksilån. Bankene er i ferd med å fastsette prisene her, og vi sender ut oversikt så fort vi har det.

Siste nyheter:

20. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Two-way Communications between the Flight Crew and the Operator and their Operations Centre

19. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - oppdatering - definition of accident and serious incident

Du kan laste ned og lese posisjonsnotatet fra IFALPAs egen hjemmeside.

06. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Streaming of Flight Data