03. mai 2017
Foto: Tom A. Østrem

Ny tariffavtale er en milepæl i innenlands helikoptervirksomhet

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Norsk Flygerforbunds medlemsforening Airlift Flygerforening har kommet til enighet med helikopterselskapet Airlift om en ny tariffavtale. Tariffavtalen er en milepæl for norsk innenlands helikopterdrift.  

Etter krevende, men gode, forhandlinger, har Norsk Flygerforbund/Airlift Flygerforening og helikopterselskapet Airlift blitt enige om en toårig tariffavtale.

– Det har vært tøffe forhandlinger, men med uvurderlig støtte fra Norsk Flygerforbund og LO er vi svært tilfreds med tariffavtalen vi har fått på plass med Airlift.  Tariffavtalen vi nå er enige om er en milepæl for norsk innlands helikopterdrift, sier Øyvind Myhre, leder i Airlift Flygerforening.

LO og NHO er avtaleparter

Myhre forteller at det i mange år har vært en lokal kollektivavtale i selskapet, men at de ansatte sammen med selskapet nå for første gang inngår en kollektivavtale der LO og NHO inngår som parter.

– Jeg vil berømme selskapets ledelse for å få på plass denne avtalen. Det viser selskapets seriøsitet overfor sine ansatte, men også overfor hele bransjen i sin helhet. Like vilkår, og ikke minst levelige vilkår for de ansatte, er et problem i vår bransje, der den enkelte ansatte ofte må forhandle sin egen lønn og sine egne vilkår. En tariffavtale gir bedre sikkerhet for arbeidstakerne i lønns- og arbeidsforhold, men det er også viktig for flysikkerheten. Ved å inngå denne avtalen håper vi å fremstå som et forbilde for både ledelse og ansatte i andre bedrifter i innenlands helikopter, sier Myhre.

Stian Hårklau, administrerende direktør i Airift, er også svært godt fornøyd med tariffavtalen som nå er inngått.

– Etter mange år med en lokal tariffavtale i Airlift, er det nå gledelig at vi har tatt dette et steg videre og fått NHO og LO inn som parter i avtalen. Dette er med på ytterligere å profesjonalisere selskapet, og måten vi driver vårt tariffarbeid på, sier han.

– Som aktør i luftfarten har vi et spesielt ansvar for å utvikle en sunn og god sikkerhetskultur, og etter vår oppfatning er ordnede lønns- og arbeidsvilkår regulert i en tariffavtale en viktig grunnstein i dette arbeidet. Vi er derfor stolte av å være det første selskapet innenfor innlands helikopterdrift som nå har NHO og LO med som parter i vår tariffavtale, sier Hårklau.

Partssamarbeid gir seriøst arbeidsliv

Myhre peker også på at de ansatte er opptatt av at oppdragsgivere i fremtidige anbudsprosesser skal ha større fokus på ansattes lønns- og arbeidsvilkår i valg av leverandør av helikoptertjenester.

– Airlift er ikke lenger bare et fyrtårn for helikopteroperasjonene sine, men er nå også et fyrtårn for en sunn innlandshelikopterkultur i sin helhet, sier Myhre.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund synes det er gledelig at tariffavtalen er på plass.

– Denne tariffavtalen er en seier for et seriøst arbeidsliv innen innlands helikoptervirksomhet. Bedriftsledelsen i Airlift har vært imøtekommende, og vist stor vilje til å få på plass avtalen. Tariffavtalen bidrar til at de ansatte får ordnede forhold i jobben, og den vil gi både ansatte og selskapet større forutsigbarhet, sier han.

– Innen innenlands helikoptervirksomhet er antall ulykker og hendelser høyere enn i andre deler av luftfarten. Et godt partssamarbeid er avgjørende viktig for å redusere dette. Det er behov for å rydde opp i norsk innenlands helikoptervirksomhet. Airlift har med denne avtalen gått foran som et godt eksempel på hvordan man driver seriøs virksomhet. Norsk Flygerforbund er svært opptatt av at et organisert og seriøst arbeidsliv preget av sunn konkurranse og like vilkår skal være bærebjelken i luftfarten.  Sammen med LO, NHO og seriøse aktører i bransjen vil vi jobbe videre for at dette også skal ligge til grunn i norsk innenlands helikoptervirksomhet, sier Carlsen.

Siste nyheter:

06. august 2022

SAS-pilotene sier ja til avtalen

Norske SAS-flygeres Forening (NSF) har avsluttet uravstemningen om ny tariffavtale. Medlemmene har godkjent avtalen og NSF-styret og Norsk Flygerforbund tar resultatet til etterretning.

15. juli 2022

Renteendring for LOfavør Boliglån

LOfavør jobber utrettelig for at medlemmene under LO har best mulige vilkår på sine medlemsfordeler. Under finner du justerte renter for LOfavør boliglån.

Bekymret for økonomien? Husk at du alltid kan kontakte din lokale Sparebank 1 og få en personlig samtale med økonomisk rådgiver. Kontaktskjema finner du her.

14. juli 2022

SAS-pilotene forlenger dispensasjon for Svalbard ut juli

Dispensasjonen skal sikre trygghet og forutsigbarhet for befolkningen på Svalbard.