Skip to main content
17. desember 2016

Ny studie: alvorlige svakheter i sikkerhetskultur i europeisk luftfart

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

En ny europeisk studie viser at piloter er utmattet når de setter seg i cockpit og at det er alvorlige svakheter i sikkerhetskulturen innen europeisk luftfart. Lavprisselskap kommer dårligst ut.

London School of Economics og EUROCONTROL (Den europeiske organisasjonen for luftfartssikkerhet) har gjennomført studien som avdekker alvorlige svakheter i sikkerhetskulturen innen europeisk luftfart. Lavprisselskap fremstår med en signifikant dårligere sikkerhetskultur og et høyt antall utmattede piloter sammenliknet med piloter i nettverksselskap. Studien er den største som er gjennomført blant europeiske piloter, og er gjennomført innen rammeverket av EU-kommisjonens Horizon 2020 (Future Sky Safety Programme).

Svarene fra de 7.239 pilotene som har deltatt i undersøkelsen viser at det generelt er god sikkerhetskultur i europeisk luftfart, men funn i studien avdekker forhold som gir grunn til alvorlig bekymring.

– Funnene i studien er alarmerende, men bekrefter det samme som flere andre studier og undersøkelser har vist. Utviklingen i europeisk luftfart går i feil retning, sier Yngve Carlsen, forbundsleder i Norsk Flygerforbund.

Studien viser blant annet følgende:

  •  6 av 10 piloter flyr selv om de er trøtte og utmattede
  •  Kun 4 av 10 piloter mener at de får adekvat opplæring i nye systemer og prosedyrer
  •  Mindre enn halvparten av pilotene mener at de får passende feedback når de stiller spørsmål om saker knyttet til sikkerhet
  • Halvparten av pilotene mener at det ikke er god kommunikasjon i selskapet de jobber i omkring sikkerhet
  • Bare 1 av 3 piloter har høy grad av tillit til ledelsen i sitt flyselskap bår det gjelder sikkerhet
  • Nesten halvparten av pilotene mener at de nasjonale luftfartstilsynene tar sikkerhet alvorlig

I november offentliggjorde Luftfartstilsynet sin arbeidsmiljøundersøkelse blant piloter og kabinansatte, som blant annet viste at syv av ti piloter går på jobb selv om de er utmattet eller trøtte. LSE-studien bekrefter tilsvarende tall også på et europeisk nivå, hvor seks av ti piloter svarer at de har følt seg utmattet når de flyr.

Piloter som jobber i lavprisselskap og cargoselskap rangerer sitt selskaps sikkerhetskultur som dårligere enn piloter som jobber for nettverksselskap. Eksempelvis mener 42% av pilotene i lavpris/cargoselskap at deres selskap ikke har tilstrekkelig ansatte til å gjøre jobben sikker, mot 20% i nettverksselskapene. Dette gir grunn til å spørre om jaget etter lavere priser gir dårligere sikkerhetskultur.

Studien tar også for seg atypiske ansettelsesformer. Piloter som er på ”zero-hour-kontrakter”, er ”self-employed” og på midlertidige kontrakter har en signifikant dårligere oppfatning av sikkerhetskulturen i selskapet de jobber for sammenliknet med kolleger som er fast ansatt. Eksempelvis har piloter som er fast ansatt i selskapet de jobber i større tillit til at sikkerhetsrelaterte rapporter blir behandlet rettferdig og på riktig måte, mens piloter i såkalt atypiske ansettelsesformer og på midlertidige kontrakter, har mindre tillit.

Den såkalte Ghent-studien, en studie blant mer enn 6.000 piloter, viste at atypiske ansettelsesformer er økende i luftfarten, og at dette påvirker pilotenes sikkerhetsvurderinger. LSE-studien undersøker dette forholdet ytterligere, og knytter atypiske ansettelsesformer til en svakere sikkerhetskultur.

Sikkerhetskultur knyttet til rapportering av sikkerhetsbrudd er en del av studien, og viser at ansettelsesformer har betydning for hvordan i og i hvilken grad piloter både rapporterer og hvordan de opplever at rapportene blir mottatt.

– Norsk Flygerforbund har i en årrekke advart mot atypiske ansettelser i luftfarten og at endringer av ansettelsesforhold truer flysikkerheten. LSE-studien, som er enda mer omfattende enn Ghent-studien, bekrefter også hvor alvorlig denne situasjonen er. Norsk Flygerforbund mener at funnene i denne studien viser forhold som nå må tas på det ytterste alvor av nasjonale og europeiske myndigheter, slik at sikkerhetshullene som er avdekket kan tettes, sier Carlsen.

Les hele LSE-studien «European pilots’ perceptions of safety culture in European Aviation» her.

Studien er også omtalt av E24.

Siste nyheter:

13. juni 2024

Dette er det nye styret i Norsk Flygerforbund

Et enstemmig årsmøte stemte inn det nye styret.

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!