29. juni 2021
En ny rapport tar for seg observasjoner av ukjente objekter som har blitt observert fra fly. Foto: Albert Antony/UnSplash

Ny rapport om uidentifiserte luftfenomener

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Amerikansk etterretning har gitt ut en ugradert rapport om ukjente objekter i lufta.

Amerikansk etterretning har nylig utgitt en foreløpig rapport om Unidentified Aerial Phenomena (UAP), og hvordan dette kan utgjøre en trussel mot blant annet flysikkerheten.

Rapporten er basert på 144 observasjoner eller hendelser som skjedde mellom 2004 og 2021, og 143 av disse mangler en forklaring. Den siste observasjonen var trolig en ballong. De fleste observasjonene gjelder imidlertid trolig fysiske objekter, som har blitt observert ved hjelp av flere samtidige sensorer. Det er U.S. Navy som står for de fleste observasjonene, og observasjonsutstyr har derfor vært blant annet radar, IR-kamera, våpensystemer og visuelle observasjoner.

Elleve av tilfellene har vært nærpasseringer med fly.

Selv om noen av observasjonene trolig kan skyldes sensoravvik, opererer man med fem ulike forklaringsteorier:

  •  Airborne clutter (fugler, droner, ballonger, søppel); værfenomener
  • Værfenomener
  • Amerikanske graderte teknologiprosjekter (ingen observasjoner er tilskrevet denne kategorien)
  • Ukjente systemer fra fremmede makter (som Kina og Russland)
  • "Other" (gjelder de fleste).

Les hele rapporten fra Office of the Director of National Intellegence her (ekstern lenke).

Siste nyheter:

13. oktober 2021

Jubel for retningsskifte for luftfarten

I Norsk Flygerforbund jubler vi for at regjeringens politikk for luftfart viser et tydelig retningsskifte. Hurdalsplattformen leverer viktige punkter for en sosial, seriøs og bærekraftig luftfart - som satsing på seriøst arbeidsliv, kampen mot sosial dumping, styrking av ansattes vilkår, konkurransekraft og klimavennlige løsninger.

13. oktober 2021

Oppsagte SAS-ansatte med markering: - Stor kampvilje

SAS-pilotene krever å få sine gamle jobber tilbake før de ser dem forvinne på billigsalg. Denne uken møtte de mannsterke opp hos SAS-ledelsens hovedkvarter i Stockholm.

12. oktober 2021

Luftfarten trenger politikk som utvikler en robust luftfartsnæring med trygge jobber

Luftfarten har vært hardt rammet av koronapandemien, og det er behov for et budsjett som bidrar til å utvikle en robust luftfartsnæring med trygge jobber og forutsigbare rammevilkår.  Den sittende regjeringens forslag til statsbudsjett bidrar dessverre ikke til dette.