Skip to main content
02. oktober 2017

Ny HMS-rapport: Partssamarbeidet viktig for helikoptersikkerhet

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Arbeids- og sosialdepartementet satte i november 2016 ned et utvalg som skulle drøfte HMS-tilstanden og utviklingen i petroleumsvirksomheten. Utvalget, ledet av professor Ole Andreas Angen, har nå lagt frem sin rapport.

Utvalgets mandat var å gi  status for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Gruppen har også vurdert hva som skal til for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået, samtidig med effektiv og økonomisk drift. I rapporten gis det anbefalinger for videre oppfølging. Rapporten vil inngå som grunnlag for en ny stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

 Støtter HOFO-nei

Selv om helikoptertransport ikke sees som en del av selve petroleumsvirksomheten, og i utgangspunktet ikke var definert som en del av utvalgets arbeid, er den en avgjørende del av den samlede offshorevirksomheten.

Vi er derfor glade for at utvalget lyttet til anbefalingene fra blant annet Norsk Flygerforbund (NF) og Industri Energi om også å drøfte helikoptersikkerhet. NF har i møte med utvalget presentert våre synspunkter på helikoptersikkerhet. Utfordringer ved rammevilkårene til helikopteroperatørene og betydningen av å oppdatere nasjonalt regelverk for offshore er blant temaene som er viktige for helikoptersikkerheten.

– NF er glade for at utvalget i sin rapport så tydelig slår fast den avgjørende viktige betydningen partssamarbeidet har for utviklingen av en sterk sikkerhetskultur, sier forbundsleder Yngve Carlsen. Carlsen trekker også frem at det er gledelig at utvalget gir full støtte til beslutningen om ikke å innføre EU-regelverket for offshore helikopteroperasjoner, og at utvalget entydig slår fast at helikoptersikkerhet vil være et viktig tema fremover.

Les hele rapporten her.

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.