Skip to main content
02. oktober 2017

Ny HMS-rapport: Partssamarbeidet viktig for helikoptersikkerhet

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Arbeids- og sosialdepartementet satte i november 2016 ned et utvalg som skulle drøfte HMS-tilstanden og utviklingen i petroleumsvirksomheten. Utvalget, ledet av professor Ole Andreas Angen, har nå lagt frem sin rapport.

Utvalgets mandat var å gi  status for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Gruppen har også vurdert hva som skal til for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået, samtidig med effektiv og økonomisk drift. I rapporten gis det anbefalinger for videre oppfølging. Rapporten vil inngå som grunnlag for en ny stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

 Støtter HOFO-nei

Selv om helikoptertransport ikke sees som en del av selve petroleumsvirksomheten, og i utgangspunktet ikke var definert som en del av utvalgets arbeid, er den en avgjørende del av den samlede offshorevirksomheten.

Vi er derfor glade for at utvalget lyttet til anbefalingene fra blant annet Norsk Flygerforbund (NF) og Industri Energi om også å drøfte helikoptersikkerhet. NF har i møte med utvalget presentert våre synspunkter på helikoptersikkerhet. Utfordringer ved rammevilkårene til helikopteroperatørene og betydningen av å oppdatere nasjonalt regelverk for offshore er blant temaene som er viktige for helikoptersikkerheten.

– NF er glade for at utvalget i sin rapport så tydelig slår fast den avgjørende viktige betydningen partssamarbeidet har for utviklingen av en sterk sikkerhetskultur, sier forbundsleder Yngve Carlsen. Carlsen trekker også frem at det er gledelig at utvalget gir full støtte til beslutningen om ikke å innføre EU-regelverket for offshore helikopteroperasjoner, og at utvalget entydig slår fast at helikoptersikkerhet vil være et viktig tema fremover.

Les hele rapporten her.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.