Skip to main content
09. november 2022

Ny fraseologi for AFIS

Fra 1. desember 2022 endres regelverket for radiokommunikasjon mellom luftfartøyer og lufttrafikktjenesten i Norge.

De særnorske bestemmelsene som har vært gjeldende i norsk regelverk og AIP GEN 1.7 blir erstattet av de felleseuropeiske bestemmelsene etter SERA-regelverket (EU) 923/2012 i AMC1 SERA.14001 Appendix 1 

Hensikten er å gjøre fraseologien mer standardisert og harmonisert mellom medlemslandene i EU og EØS, og redusere muligheten for feiltolkninger i kommunikasjonen. Endringen vil berøre kortbaneflyplassene i Norge der AFIS er etablert, og følgende fraseologi blir påvirket: 

“RUNWAY FREE” og “RUNWAY AVAILABLE FOR LINE-UP/TAXI/TOWING" erstattes med “NO REPORTED TRAFFIC RUNWAY (number)” 

Dersom rullebanen benyttes av flere samtidig vil AFIS informere om “RUNWAY (number) OCCUPIED (or BLOCKED BY) (details)” 

Luftfartstilsynet har laget to opplysningsvideoer om temaet: http://luftfartstilsynet.no/aktorer/regelverk/aic/aic-n/2022/1422-informasjon-om-endring-av-fraseologi-for-flygeinformasjonstjenesten/ 

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.