Skip to main content
26. september 2023
Hendelser den siste tiden har vist farepotensialet ved å ikke sette høydemåleren riktig. Foto: Mael Balland/UnSplash

Ny bulletin fra ICAO om høydemålerinnstilling

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Flere hendelser den siste tiden gjør at ICAO nå utsteder en sikkerhetsbulletin om høydemålerinnstilling.

Riktig høyde i forhold til bakken og annen trafikk er selvsagt vesentlig for å sikre trygg luftfart. Flere hendelser den siste tiden har vist hvor kritisk dette er. Blant annet i fjor, da en A320 som opererte for Norwegian fra Stockholm til Paris fikk tildelt feil høydemålerinnstilling under nedstigningen. I stedet for riktig QNH på 1001 hPa, fikk pilotene tildelt QNH 1011 hPa fra flygelederen. Fordi det meste av kommunikasjonen med andre fly foregikk på fransk, ble ikke feilen oppdaget før det nesten var for sent. 

Flyet var svært nærme å havarere, les mer om saken hos SimpleFlying.

Denne, og flere liknende hendelser, gjør at ICAO nå utsteder en sikkerhetsbulletin som kommer med råd for å få bukt med problemet. De nevner også flere momenter som kan føre til at man ikke får satt riktig høydemålerinnstilling under en nedstigning og før en innflyging:

  • Incorrect determination of the local barometric pressure, use of regional pressure instead of local barometric pressure values or transmission of a wrong value by the meteorological service provider,
  • Provision of incorrect QNH through ATIS (where available)
  • Ineffective ATC-Pilot communication, such as: wrong value given by ATC, incorrect read back not detected by ATC, radio/frequency issue, etc.
  • Incorrect selection of the altimeter setting by the crew due to different factors such as: high workload, confusion in the unit of the barometric setting (Inch Hg instead of hPa), confusion between QNH and QFE, absence of effective crosscheck between crew members, flight deck system failure, etc.

Les hele bulletinen her.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.