Skip to main content
17. juli 2017

Norske piloter er kritiske til opphevelse av flyforbud

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Det norske Luftfartstilsynet og britiske luftfartsmyndigheter (UK CAA) offentliggjorde en felles melding 7. juli om at  flyforbudet for  helikoptertypene EC225LP og AS332L2 ville bli opphevet med virkning fra 14. juli. Dette inkluderer også helikoptermodellen som var involvert i Turøy-ulykken 29. april i fjor, hvor 13 personer mistet livet.

I påvente av at man kjenner rotårsaken til helikopterulykken på Turøy har det norske luftfartstilsynet og britiske luftfartsmyndigheter frem til 7. juli sagt nei til å oppheve flyforbudet for Super Puma-helikoptrene. Dette til tross for at både det europeiske luftfartsbyrået EASA og helikopterprodusenten Airbus sterkt har hevdet at flyforbudet bør oppheves. Denne beslutningen har tilsynene høstet betydelig støtte og anerkjennelse for blant organisasjoner og fagmiljøer i luftfarten.

- Norsk Flygerforbund er sterkt kritiske til beslutningen om å oppheve flyforbudet fra 14. juli. Å finne den bakenforliggende årsaken til hvorfor en ulykke har skjedd er helt vesentlig for å kunne iverksette proaktive tiltak for å hindre fremtidige ulykker, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

- Vi er også kritiske til at beslutningen om å oppheve flyforbudet er fattet uten at Luftfartstilsynet har involvert arbeidstakerorganisasjonene, uten at rotårsaken til ulykken er funnet og uten at sentrale fagmiljøer innen luftfart er konsultert, sier Carlsen.

- Pilotene som opererte uykkeshelikopteret var medlemmer i Norsk Flygerforbund, og vi er selvsagt derfor sterkt engasjert i at alle fakta omkring årsaken til ulykken kommer frem, sier Carlsen.

Havariinspektører i Norsk Flygerforbunds Flysikkerhetskomité har gjennomgått og analysert begrunnelsene i Luftfartstilsynets beslutning. Konklusjonen er at selv om helikopterfabrikanten viser til en rekke nye tiltak, og operativt svært upraktiske krav i forbindelse med operasjon av EC225LP og AS332L2, er det prematurt å oppheve flyforbudet. Dette fordi iverksatte tiltak ikke kan garantere at en ny ulykke ikke vil kunne inntreffe med samme årsak.

Når en fly- eller helikoptertype får flyforbud, som i tilfellet etter Turøy- ulykken, har det store økonomiske konsekvenser for flere aktører, inklusive fly- eller helikopterprodusenten. Det er derfor tilrådelig at nasjonale luftfartstilsyn legger stor vekt på faglige råd fra fagmiljøer og organisasjoner, som Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF), flygerforbund som Norsk Flygerforbund, som representerer helikopterpilotene, og organisasjoner som representerer passasjerene, før beslutninger om å oppheve flyforbud fattes. Det har dessverre ikke vært tilfelle i denne saken.

Som fagforbund for medlemmer som nå blir satt til å operere en helikoptertype med ansvar for passasjerer om bord vil Norsk Flygerforbund gjøre oppmerksom på at norske og britiske luftfartsmyndigheter påtar seg et betydelig ansvar når de ensidig baserer beslutningen om å oppheve flyforbudet på tiltak og garantier gitt fra helikopterprodusenten.

- Norsk Flygerforbund vil følge denne saken tett videre, og jobbe overfor ansvarlige myndigheter for at det fortsatt iverksettes tiltak som ivaretar helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel, avslutter Carlsen.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.