17. juli 2017

Norske piloter er kritiske til opphevelse av flyforbud

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Det norske Luftfartstilsynet og britiske luftfartsmyndigheter (UK CAA) offentliggjorde en felles melding 7. juli om at  flyforbudet for  helikoptertypene EC225LP og AS332L2 ville bli opphevet med virkning fra 14. juli. Dette inkluderer også helikoptermodellen som var involvert i Turøy-ulykken 29. april i fjor, hvor 13 personer mistet livet.

I påvente av at man kjenner rotårsaken til helikopterulykken på Turøy har det norske luftfartstilsynet og britiske luftfartsmyndigheter frem til 7. juli sagt nei til å oppheve flyforbudet for Super Puma-helikoptrene. Dette til tross for at både det europeiske luftfartsbyrået EASA og helikopterprodusenten Airbus sterkt har hevdet at flyforbudet bør oppheves. Denne beslutningen har tilsynene høstet betydelig støtte og anerkjennelse for blant organisasjoner og fagmiljøer i luftfarten.

- Norsk Flygerforbund er sterkt kritiske til beslutningen om å oppheve flyforbudet fra 14. juli. Å finne den bakenforliggende årsaken til hvorfor en ulykke har skjedd er helt vesentlig for å kunne iverksette proaktive tiltak for å hindre fremtidige ulykker, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

- Vi er også kritiske til at beslutningen om å oppheve flyforbudet er fattet uten at Luftfartstilsynet har involvert arbeidstakerorganisasjonene, uten at rotårsaken til ulykken er funnet og uten at sentrale fagmiljøer innen luftfart er konsultert, sier Carlsen.

- Pilotene som opererte uykkeshelikopteret var medlemmer i Norsk Flygerforbund, og vi er selvsagt derfor sterkt engasjert i at alle fakta omkring årsaken til ulykken kommer frem, sier Carlsen.

Havariinspektører i Norsk Flygerforbunds Flysikkerhetskomité har gjennomgått og analysert begrunnelsene i Luftfartstilsynets beslutning. Konklusjonen er at selv om helikopterfabrikanten viser til en rekke nye tiltak, og operativt svært upraktiske krav i forbindelse med operasjon av EC225LP og AS332L2, er det prematurt å oppheve flyforbudet. Dette fordi iverksatte tiltak ikke kan garantere at en ny ulykke ikke vil kunne inntreffe med samme årsak.

Når en fly- eller helikoptertype får flyforbud, som i tilfellet etter Turøy- ulykken, har det store økonomiske konsekvenser for flere aktører, inklusive fly- eller helikopterprodusenten. Det er derfor tilrådelig at nasjonale luftfartstilsyn legger stor vekt på faglige råd fra fagmiljøer og organisasjoner, som Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF), flygerforbund som Norsk Flygerforbund, som representerer helikopterpilotene, og organisasjoner som representerer passasjerene, før beslutninger om å oppheve flyforbud fattes. Det har dessverre ikke vært tilfelle i denne saken.

Som fagforbund for medlemmer som nå blir satt til å operere en helikoptertype med ansvar for passasjerer om bord vil Norsk Flygerforbund gjøre oppmerksom på at norske og britiske luftfartsmyndigheter påtar seg et betydelig ansvar når de ensidig baserer beslutningen om å oppheve flyforbudet på tiltak og garantier gitt fra helikopterprodusenten.

- Norsk Flygerforbund vil følge denne saken tett videre, og jobbe overfor ansvarlige myndigheter for at det fortsatt iverksettes tiltak som ivaretar helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel, avslutter Carlsen.

Siste nyheter:

18. januar 2022

Tenk pensjon - LOfavør Egen pensjonskonto

Ifjor ble det innført nye pensjonsregler for innskuddspensjon. Med mindre du tar et aktivt valg samles din pensjon fra private aktører på en konto hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør. 

12. januar 2022

5G-nettets påvirkning på flysikkerhet - FAA med informasjonsside

Ny teknologi betyr potensielt nye sikkerhetsutfordringer. Derfor følger ATS-seksjonen under forbundets Flysikkerhetskomité (FSIK) utviklingen og innføringen av 5G-nettet tett.

06. januar 2022

LOfavør Boliglån - oppdaterte priser

SpareBank 1 Østlandet endret i går sine priser på LOfavør Boliglån etter rentejusteringen fra Norges Bank i desember.