Skip to main content
15. september 2022

Norsk Flygerforbund styrker fagarbeidet  

Norsk Flygerforbund er et av forbundene i LO som vokser mest, og forbundet styrker nå sitt faglige arbeid.  Endre Antonsen er ansatt i en nyopprettet stilling som fagrådgiver i Norsk Flygerforbund. Han vil ha hovedansvar for oppfølging av medlemsforeninger og forbundets luftfartsfaglige områder.

- Vi er veldig glade for å ha ansatt Endre Antonsen som fagrådgiver.  Antonsen er utdannet flyger, og har mangeårig erfaring som fagekspert og leder i industriell komité. Han kommer fra stillingen som organisasjonsrådgiver, hvor han har hatt ansvar for forbundets administrasjon og medlemsoppfølging. Antonsen vil være svært viktig i arbeidet med å gi medlemmer og medlemsforeninger enda sterkere støtte og oppfølging. Han er en svært dyktig rådgiver, som har stor innsikt i og kunnskap om luftfartsfaglige spørsmål, og i sin nye rolle vil han styrke forbundets faglige, industrielle og internasjonale virksomhet, sier generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem.

Antonsen selv gleder seg over at Norsk Flygerforbund fortsetter å styrke og ivareta forbundets kompetanse i alle ledd.

- Jeg ser frem til å igjen kunne bidra mer aktivt inn i forbundets faglige miljø. Jeg er overbevist om at måten forbundet jobber på, til tross for svært begrensede ressurser, er den mest realistiske måten vi kan oppnå noe for norsk luftfart på. Vi må bygge kompetanse slik at vi i størst mulig grad er i stand til å forutsi noe virkelighetsnært om fremtidens luftfart. På den måten kan vi ligge et steg foran, og bidra konstruktivt som del av den nordiske modellen og trepartssamarbeidet, sier Antonsen.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.