Skip to main content
21. februar 2017

Norsk Flygerforbund støtter norske sjøfolk

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Norsk Flygerforbund støtter maritime organisasjoners krav om at regjeringens forslag om nytt regelverk som setter norske arbeidsplasser i fare må trekkes.

700 norske ansatte på Color Lines rute mellom Oslo-Kiel står i fare for å miste jobben.

Regjeringen har foreslått å endre regelverket for Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), slik at passasjerskip i fast rute i utenriksfart kan flagge om fra det Norske skipsregisteret (NOR) til NIS. Mannskap på skip registrert i NIS er ikke påkrevd å jobbe under norske arbeidsvilkår, slik tilfellet er for skip registrert i NOR. Regjeringen åpner med dette opp for at rederiene kan bytte ut mannskapet på skip som omregistreres fra NOR til NIS med billigere utenlandsk arbeidskraft.

Regjeringen begrunner forslaget med at det vil hindre utflagging av norske skip, men løsningene de presenterer for å hindre utflagging tar ikke hensyn til norske arbeidsplasser.

Rederiene har de siste årene fått gode rammebetingelser fra staten. Blant annet er taket på nettolønnsordningen hevet –  en ordning som kompenserer rederier som bruker norsk mannskap på konkurranseutsatt skipsfart i norsk farvann. Dette kommer i tillegg til blant annet unntak fra 24-timersregelen for taxfree og unntak fra lotteriloven. Da bør regjeringen unngå å legge til rette for sosial dumping på ferger i fast rute på norske havner.

Norsk Flygerforbund er godt kjent med utfordringer knyttet til utflagging. I likhet med i sjøfarten trues også vi i luftfarten med at norske arbeidsplasser vil bli erstattet av billigere utenlandsk arbeidskraft.

Norsk Flygerforbund støtter norske maritime organisasjoners krav om at regjeringens forslag om nytt regelverk for NIS må trekkes. Vi støtter kampen for at det også i fremtiden skal jobbe norske sjøfolk på norske skip.

Medlemmer i norske maritime organisasjoner går ut i politisk streik onsdag 22. februar kl. 11-13. I forbindelse med streiken arrangeres en markering på Eidsvolds plass – foran Stortinget.

Norsk Flygerforbund oppfordrer våre medlemmer til å møte opp for å vise norske sjøfolk støtte i kampen mot regjeringens beslutning.

Yngve Carlsen

forbundsleder
Norsk Flygerforbund

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.