Skip to main content
21. februar 2017

Norsk Flygerforbund støtter norske sjøfolk

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Norsk Flygerforbund støtter maritime organisasjoners krav om at regjeringens forslag om nytt regelverk som setter norske arbeidsplasser i fare må trekkes.

700 norske ansatte på Color Lines rute mellom Oslo-Kiel står i fare for å miste jobben.

Regjeringen har foreslått å endre regelverket for Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), slik at passasjerskip i fast rute i utenriksfart kan flagge om fra det Norske skipsregisteret (NOR) til NIS. Mannskap på skip registrert i NIS er ikke påkrevd å jobbe under norske arbeidsvilkår, slik tilfellet er for skip registrert i NOR. Regjeringen åpner med dette opp for at rederiene kan bytte ut mannskapet på skip som omregistreres fra NOR til NIS med billigere utenlandsk arbeidskraft.

Regjeringen begrunner forslaget med at det vil hindre utflagging av norske skip, men løsningene de presenterer for å hindre utflagging tar ikke hensyn til norske arbeidsplasser.

Rederiene har de siste årene fått gode rammebetingelser fra staten. Blant annet er taket på nettolønnsordningen hevet –  en ordning som kompenserer rederier som bruker norsk mannskap på konkurranseutsatt skipsfart i norsk farvann. Dette kommer i tillegg til blant annet unntak fra 24-timersregelen for taxfree og unntak fra lotteriloven. Da bør regjeringen unngå å legge til rette for sosial dumping på ferger i fast rute på norske havner.

Norsk Flygerforbund er godt kjent med utfordringer knyttet til utflagging. I likhet med i sjøfarten trues også vi i luftfarten med at norske arbeidsplasser vil bli erstattet av billigere utenlandsk arbeidskraft.

Norsk Flygerforbund støtter norske maritime organisasjoners krav om at regjeringens forslag om nytt regelverk for NIS må trekkes. Vi støtter kampen for at det også i fremtiden skal jobbe norske sjøfolk på norske skip.

Medlemmer i norske maritime organisasjoner går ut i politisk streik onsdag 22. februar kl. 11-13. I forbindelse med streiken arrangeres en markering på Eidsvolds plass – foran Stortinget.

Norsk Flygerforbund oppfordrer våre medlemmer til å møte opp for å vise norske sjøfolk støtte i kampen mot regjeringens beslutning.

Yngve Carlsen

forbundsleder
Norsk Flygerforbund

Siste nyheter:

05. desember 2023

Ny dokumentar avslører fryktkulturen i europeisk luftfart

Piloter og ansatte tør ikke snakke åpent om sikkerhetsrisikoer i europeiske flyselskaper, i frykt for konsekvenser. Nå kaster en ny dokumentar nytt lys over rovdrift på ansatte, en fryktkultur i luftfarten, og et EASA som sitter stille og ser på.

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.