Skip to main content
17. september 2023
Fagrådgiver Endre Antonsen fra Norsk Flygerforbund sammen med studentene ved OSM.

Norsk Flygerforbund satser på fremtidens luftfart!

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

En luftfart som bidrar til samfunnsøkonomien bygges best med kunnskapsrikt operativt personell som er engasjert i problemstillingene.

For å få til dette, satser forbundet på utdanning av, og tett dialog med, fremtidens piloter. Det innebærer studentene ved landets flyskoler, og de menneskene som har den største påvirkningen på deres utdanningsløp, nemlig instruktørene. Forbundet besøkte derfor denne uken studentforeningen Slipstream og instruktørforeningen OAPU ved OSM i Arendal.

- Forbundet har en langsiktig strategi knyttet til økt medlemsinvolvering og tidlig utdanning av fremtidens tillitsvalgte for piloter. Målsetningen er at dette skal styrke våre foreninger, og bygge tillitsvalgte som har enda bedre forutsetninger for å finne konstruktive, innovative og effektive løsninger sammen med sin arbeidsgiver, forteller fungerende forbundsleder Jo Bjørn Skatval.

Det var fagrådgiver Endre Antonsen som for anledningen reiste til Arendal på vegne av forbundet, med følgende klokkeklare budskap:

- Fremtidens piloter må forstå hva de signerer på når de tilbys jobber, de må skaffe seg flere bein å stå på for å kunne takle bransjens sykliske karakter med regelmessige nedgangstider, og de må bruke sin kompetanse til å opprettholde luftfartens flysikkerhetsstandarder og heve nivået på de områder som ikke er gode nok i dag, forklarer Antonsen engasjert.

Antonsen lar seg imponere av sine instruktørkolleger, og det han etter hvert håper blir kolleger i Norsk Flygerforbund:

- Det motiverer å se hvordan våre fremtidige kolleger tar ansvar lokalt gjennom sin studentforening, og bidrar til å bygge OSM til en flyskole som leverer kvalitet. Her opplever jeg også at OSM som skole ønsker engasjementet velkommen og legger til rette for slik dialog. Jeg håper at vi blir å se flere av både studentene og instruktørene som fageksperter i Norsk Flygerforbund.

Antonsen er også glad for å se at møtet har resultert i faglige diskusjoner med konkrete problemstillinger det kan være verdt å se på videre i både arbeidet som gjøres lokalt, men også i forbundets arbeid med seleksjon og utdanning av piloter:

- Jeg har tatt med meg en del innspill fra foreningene, og også lagt en konkret plan sammen med OAPU for å se på spennende temaer som forhåpentligvis kan bidra til å utvikle pilotutdanningen videre. Dette er virkelig det som gjør NF til NF - engasjerte medlemmer som ønsker å påvirke sin fremtid, og som gjør ønske om til handling!

Besøket kommer i en lang rekke av tiltak ovenfor landets pilotutdanninger i 2023, som bygger oppunder forbundets langsiktige strategi:

  • Utdanning av tillitsvalgte for både studenter og instruktører på forbundets tillitsvalgtkurs i februar og juni.
  • Besøk til PIFF (instruktørforening) ved Pilot Flight Academy i mars.
  • Kontinuerlig støtte til studentforeningene og instruktørforeningene i saker de har tatt opp med forbundet ila året.
  • Studentdag i Sandefjord i mai.
  • Deltakelse på EHCs 30 års feiring i juni.
  • Karrieredag i Bardufoss for UTSA i september.
  • Allmøte for Sideslip ved UTSA i september.

- Vi er helt avhengig av å støtte oppunder den delen av bransjen som forsyner luftfarten med fremtidens ressurser. Pilotstudentene er de som skal fly oss i fremtiden, og instruktørene er de som former disse menneskene som blir våre fremtidige kolleger. Derfor prioriterer vi å bruke tid og ressurser på dialog og tilstedeværelse, avslutter Skatval.

Siste nyheter:

13. juni 2024

Dette er det nye styret i Norsk Flygerforbund

Et enstemmig årsmøte stemte inn det nye styret.

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!