Skip to main content
09. november 2012

– Normalt at piloter sovner på jobb

Skrevet av: Harald Roer

6000 europeiske piloter har svart på undersøkelser om hvordan de opplever fatigue i sin arbeidssituasjon og resultatet er nedslående. Pilotene sovner ufrivillig på jobb, de gjør feil grunnet tretthet og underrapporteringen er stor. – Når omlag halvparten av de spurte har sovnet på jobb, så viser det med all tydelighet at dette ikke er et teoretisk problem. Det har blitt normalt at piloter sovner på jobb og det er svært alvorlig, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Christian Langvatn.

Mer enn 6000 europeiske piloter har i perioden 2010 til 2012 svart på spørreundersøkelser om fatigue i deres jobbsituasjon, og European Cockpit Association (ECA) har sammenstilt undersøkelsene og funnet flere alarmerende fellesnevnere. Her er noen av funnene:

* Ca halvparten har ufrivillig opplevd å falle i søvn i cockpit (såkalt mikrosøvn), og i Storbritannia har ca 1/3 av de spurte våknet opp for å oppdage at kollegaen også sover.
* Over halvparten av de spurte opplever at deres ytelsesevne i cockpit svekkes grunnet tretthet/fatigue.
* I Skandinavia har 3 av 5 piloter oppgitt at de har gjort feil i cockpit som følge av tretthet/fatigue.
* 70-80% at de spurte oppgir at de ikke skriver rapporter eller melder seg uskikket til flyging (unfit for flight) fordi de frykter negative konsekvenser/sanksjoner fra arbeidsgiver og fra kollegaer.

– Resultatet er skremmende, men samtidig er jeg ikke overrasket da dette er kjente og dagligsdagse problemstillinger for alle piloter uavhengig av flyselskap og type operasjon, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Christian Langvatn.

Både flyselskapene og pilotene har ansvar for å minimere faren for at crew i tjeneste blir trøtte og slitne. Flyselskapene er på sin side pålagt å utarbeide arbeidsprogrammer som skal minimere faren for fatigue, mens pilotene er pålagt å møte uthvilte og våkne på jobb og beholde en slik tilstand gjennom arbeidsdagen og arbeidsperioden.

– Undersøkelsene viser at flyselskapene ikke gjør en god nok jobb, men samtidig er jeg svært bekymret for at vi som piloter heller ikke er vårt ansvar bevisst. Vi går på jobb og gjennomfører arbeidsdager selv om vi er slitne og trøtte, og vi tar oss ikke engang bryet med å skrive rapporter slik vi er pålagt. Hvordan skal da flyselskapene og myndighetene lære av det vi opplever?, spør Langvatn, med en sterk oppfordring til sine kollegaer om å skrive rapporter på arbeidsdager de mener er uforsvarlige.

Les hele sammenstillingen av undersøkelsene her: Pilot Fatigue Barometer

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.