Skip to main content
09. november 2012

– Normalt at piloter sovner på jobb

Skrevet av: Harald Roer

6000 europeiske piloter har svart på undersøkelser om hvordan de opplever fatigue i sin arbeidssituasjon og resultatet er nedslående. Pilotene sovner ufrivillig på jobb, de gjør feil grunnet tretthet og underrapporteringen er stor. – Når omlag halvparten av de spurte har sovnet på jobb, så viser det med all tydelighet at dette ikke er et teoretisk problem. Det har blitt normalt at piloter sovner på jobb og det er svært alvorlig, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Christian Langvatn.

Mer enn 6000 europeiske piloter har i perioden 2010 til 2012 svart på spørreundersøkelser om fatigue i deres jobbsituasjon, og European Cockpit Association (ECA) har sammenstilt undersøkelsene og funnet flere alarmerende fellesnevnere. Her er noen av funnene:

* Ca halvparten har ufrivillig opplevd å falle i søvn i cockpit (såkalt mikrosøvn), og i Storbritannia har ca 1/3 av de spurte våknet opp for å oppdage at kollegaen også sover.
* Over halvparten av de spurte opplever at deres ytelsesevne i cockpit svekkes grunnet tretthet/fatigue.
* I Skandinavia har 3 av 5 piloter oppgitt at de har gjort feil i cockpit som følge av tretthet/fatigue.
* 70-80% at de spurte oppgir at de ikke skriver rapporter eller melder seg uskikket til flyging (unfit for flight) fordi de frykter negative konsekvenser/sanksjoner fra arbeidsgiver og fra kollegaer.

– Resultatet er skremmende, men samtidig er jeg ikke overrasket da dette er kjente og dagligsdagse problemstillinger for alle piloter uavhengig av flyselskap og type operasjon, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Christian Langvatn.

Både flyselskapene og pilotene har ansvar for å minimere faren for at crew i tjeneste blir trøtte og slitne. Flyselskapene er på sin side pålagt å utarbeide arbeidsprogrammer som skal minimere faren for fatigue, mens pilotene er pålagt å møte uthvilte og våkne på jobb og beholde en slik tilstand gjennom arbeidsdagen og arbeidsperioden.

– Undersøkelsene viser at flyselskapene ikke gjør en god nok jobb, men samtidig er jeg svært bekymret for at vi som piloter heller ikke er vårt ansvar bevisst. Vi går på jobb og gjennomfører arbeidsdager selv om vi er slitne og trøtte, og vi tar oss ikke engang bryet med å skrive rapporter slik vi er pålagt. Hvordan skal da flyselskapene og myndighetene lære av det vi opplever?, spør Langvatn, med en sterk oppfordring til sine kollegaer om å skrive rapporter på arbeidsdager de mener er uforsvarlige.

Les hele sammenstillingen av undersøkelsene her: Pilot Fatigue Barometer

Siste nyheter:

05. desember 2023

Ny dokumentar avslører fryktkulturen i europeisk luftfart

Piloter og ansatte tør ikke snakke åpent om sikkerhetsrisikoer i europeiske flyselskaper, i frykt for konsekvenser. Nå kaster en ny dokumentar nytt lys over rovdrift på ansatte, en fryktkultur i luftfarten, og et EASA som sitter stille og ser på.

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.