Skip to main content
06. februar 2013

NF protesterte – gebyrene ble redusert!

Skrevet av: Christian Langvatn

I 2012 ble Luftfartstilsynets gebyrer for flygere foreslått økt med opptil 22 %. Norsk Flygerforbund protesterte, og mante sterkt til å vise moderasjon. Det endte med en økning på gjennomsnittlig 2,5 %. For 2013 er det det fremdeles moderasjonslinjen som gjelder.

Assisterende generalsekretær Lars Johannessen er fornøyd
Gebyrsatsene for luftfartssertifikater og luftfartsbevis ble i 2012 foreslått økt med i overkant av 10% og med enkeltsatser helt opp i over 22%. Norsk Flygerforbund protesterte kraftig på dette, og vi endte med en gjennomsnittsøkning på 2,5 %.
– Vi er glade for å bli hørt, sier assisterende generalsekretær i NF, Lars Johannessen. Han legger til at Luftfartstilsynet for 2013 nå har foreslått langt mer moderate tillegg enn hva som hva vært økningene tidligere.

Johannessen viser til at Luftfartstilsynet i forbindelse med gebyr-reglene for 2013 foretar en omfordeling mellom postene ut i fra arbeidsbyrde etc. forbundet med de enkelte oppgavene. Ser man alt under ett, vil gebyrenes økninger fra 2011 til dagens forslag, ligge på ca 4,5%, noe som er tilnærmet inflasjonsjustering. Dette er Norsk flygerforbund, totalt sett, fornøyd med og i tråd med vår argumentasjon gjennom en årrekke. Johannessen er glad for at NFs synspunkter om moderasjon omsider synes å ha fått gjennomslagskraft.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.