Skip to main content
23. november 2023
Tom Heradstveit fra NFs Accident Analysis and Prevention-seksjon holdt innlegg under konferansen.

NF på Flyoperativt Forum: Ønsker større fokus på Just Culture

Skrevet av: John Kristoffersen, leder i Flysikkeerhetskomiteen

NF var sterkt representert på Flyoperativt Forums dagskonferanse om Just Culture på Gardermoen 15. November.

Konferansen hadde deltagelse fra hele luftfartsbransjen, samt jernbane, sjøfart og ikke minst riksadvokaten. Konferansen er et forsøk på å løfte fokus og forståelse for Just Culture innen yrker som håndterer risiko, og det kom til som et resultat av dommen etter Helge Ingstad-saken.

Betimelig nok gikk konferansen samtidig med sluttinnleggene i ankesaken i Bergen tingrett. Luftfartsdirektør Lars Kobberstad innledet, og vi fikk etterpå høre fra Riksadvokaten, Luftforsvaret, Widerøe, Luftfartstilsynet, Havarikommisjonen, Bane Nor og Petroleumstilsynet. Men ikke minst fikk vi et innblikk i hva som kan bli konsekvensene hvis man ikke ser på komplekse ulykker som nettopp det, og forsøker å straffe enkeltindivid. Dette var det kaptein Tom Heradstveit, seksjonsleder Accident Analysis and Prevention-seksjonen (AAP) i NF som gav oss innblikk i. Viktigheten av et tillitsfullt rapporteringsregime er en viktig bærebjelke i Just Culture og Safety Management system. Erfaring viser at om man tiltaler individer etter ulykker og hendelser, basert på handlinger som flere kjenner seg igjen i, vil tilliten forsvinne og rapporteringsviljen forringes.

Mest spenning var det knyttet til Reidar Bruusgaard, som representerte Riksadvokaten. Han redegjorde for at visse handlinger vil kreve påtale, sett ut fra et rettferdighetsståsted. Han stilte spørsmål om luftfarten er i en særstilling her.

Til slutt var det en paneldebatt, der også det ble anledning til å stille spørsmål. Det var nok mange av oss som er opptatt av åpenhet omkring ulykker, hendelser og sikkerhetskultur, som forlot konferansen med en større usikkerhet omkring Riksadvokatens forståelse av sikkerhetskultur og dens betydelse, enn da vi kom. Just Culture og Riksadvokatens rolle er noe Flysikkerhetskomiteen og NF vil følge nøye med på og vi vil ikke finne oss i at påtalemyndigheten går etter enkelt individ ved tiltale etter ulykker og hendelser. Heldigvis er det et syn som mange deler med oss.

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.