Skip to main content
28. januar 2016

NF går imot flypassasjeravgift

Skrevet av: Sigurd Løkholm

Norsk Flygerforbund  er skeptiske til innføring av en flypassasjeravgift, og har skrevet følgende høringssvar til Skattedirektoratet:

HØRINGSSVAR FLYPASSASJERAVGIFT
Vi viser til Toll- og Avgiftsdirektoratets høringsbrev datert 21. desember 2015, ved-rørende innføring av flypassasjeravgift.
Norsk Flygerforbund er fagorganisasjon for yrkesflygere i Norge. Vi har medlemmer i alle segmenter av norsk luftfart, og representerer flertallet av norske yrkesflygere.
Norsk Flygerforbund er skeptiske til innføring av ytterligere avgifter for en meget konkurranseutsatt og presset flybransje. I dag er lønnsomheten i bransjen svak, og med økte avgifter vil flyselskapene kunne bli tvunget til å redusere rutetilbudet. Reduksjoner i rutetilbudet vil først ramme de minst lønnsomme rutene, og dette vil medføre dårligere reisemuligheter i distriktene.
Norsk Flygerforbund påpeker at flypassasjeravgiften innføres uten at det synes å være foretatt noen konsekvensanalyse. Næringslivet i distriktene vil kunne rammes hardt av redusert rutetilbud.
Luftfarten er som eneste kollektivtilbud i Norge i hovedsak selvfinansiert. Norsk luft-fart bidrar i dag direkte og indirekte med nær 120 000 arbeidsplasser. Mange av disse arbeidsplassene kan stå i fare ved ytterligere press mot bransjens økonomi. NHO Luftfart har anslått at innføring av en flypassasjeravgift på kr 88,- pr flytur (kr 176 t/r) vil kunne sette mellom fire og fem tusen arbeidsplasser på spill.
Klimaeffekten av flypassasjeravgiften er høyst usikker. Publikum og næringsliv kan komme til å endre reisemønster over fra fly til mindre miljøvennlige reisemåter.
På grunn av det internasjonale kvotesystemet kan klimakvoter brukt av norske flyselskaper bli solgt til andre land, og de globale utslippene vil således ikke reduseres. Utslippene kan tvert om øke, ved at kvoter selges utenlands, og reisende innenlands velger kanskje bil eller båt.

Siste nyheter:

13. juni 2024

Dette er det nye styret i Norsk Flygerforbund

Et enstemmig årsmøte stemte inn det nye styret.

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!