Skip to main content
29. august 2023
Funnene fra undersøkelsen viser at fatigue håndteres svært ulikt fra land til land.

Nedslående funn om fatigue blant piloter

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

6.900 piloter fra 31 land har sagt sin mening: - Dette er veldig foruroligende, sier pilotleder.

- Dette er bekymringsverdige signaler og tydelige indikasjoner på at sikkerhetsrisikoen forbundet med fatigue ikke håndteres godt i mange europeiske flyselskaper, sier Otjan de Bruijn som leder European Cockpit Association (ECA).

Den nye rapporten er klar etter at piloter Europa over ga sine svar på hvordan de opplevde fatigue i sin hverdag, og hvordan arbeidsgivere tok tak i problemstillingen. Blant annet har flere av Norsk Flygerforbunds medlemmer deltok etter invitasjonen i sommer. Funnene viser blant annet at det er stor variasjon mellom hvordan ulike land håndterer problemstillingen.

Les mer og last ned rapporten her.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.