Skip to main content
13. oktober 2022
Økt droneaktivitet i Nordsjøen gir grunn til bekymring. Foto: Erik Christiansen, WikimediaCommons

Møtte Petroleumstilsynet om sikkerheten

Torstein Sandven, Norsk Flygerforbunds representant i LOs Helikopterutvalg, deltok onsdag i møte med Petroleumstilsynet (Ptil) om droner og sikkerhetssituasjonen på norsk sokkel.  I flere måneder har det vært rapportert om dronevirksomhet nær oljeplattformene, og situasjonen følges tett.  

-Dette er en alvorlig situasjon, som både LO og Norsk Flygerforbund følger tett.torstein sandven Vi har hatt et godt møte med Ptil, hvor vi har utvekslet informasjon og gitt uttrykk for våre bekymringer. Ptil er oppdatert på situasjonen, og vi har tillit til hvordan tilsynet, myndighetene og operatørselskapene håndterer dette, sier Torstein Sandven.

På agendaen sto blant annet en orientering om ansvarsfordelingen mellom de ulike partene. I tillegg til Sandven deltok også leder i sokkelforeningen i Equinor, Per Steinar Stamnes, forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi, i tillegg til representanter fra Petroleumstilsynet.

-Vi har høyt fokus på sikkerheten til både våre medlemmer som flyr helikopter offshore, og andre som jobber på plattformer og landanlegg. Droner er en stor utfordring for helikoptertrafikken, og det er helt essensielt at sikkerheten ivaretas på best mulig måte, sier Sandven.

Dronevirksomheten har ført til at både Kystvakten, Marinen og Luftforsvaret nå jevnlig patruljerer sokkelen.

-Det er selvfølgelig ikke alt myndighetene kan fortelle om sikkerhetsvurderinger og måten denne situasjonen håndteres på, og det er svært forståelig. Med det økte trusselbildet som følge av krigen i Ukraina er vi glade for at partssamarbeidet fungerer godt, avslutter Sandven.

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.