Skip to main content
13. oktober 2022
Økt droneaktivitet i Nordsjøen gir grunn til bekymring. Foto: Erik Christiansen, WikimediaCommons

Møtte Petroleumstilsynet om sikkerheten

Torstein Sandven, Norsk Flygerforbunds representant i LOs Helikopterutvalg, deltok onsdag i møte med Petroleumstilsynet (Ptil) om droner og sikkerhetssituasjonen på norsk sokkel.  I flere måneder har det vært rapportert om dronevirksomhet nær oljeplattformene, og situasjonen følges tett.  

-Dette er en alvorlig situasjon, som både LO og Norsk Flygerforbund følger tett.torstein sandven Vi har hatt et godt møte med Ptil, hvor vi har utvekslet informasjon og gitt uttrykk for våre bekymringer. Ptil er oppdatert på situasjonen, og vi har tillit til hvordan tilsynet, myndighetene og operatørselskapene håndterer dette, sier Torstein Sandven.

På agendaen sto blant annet en orientering om ansvarsfordelingen mellom de ulike partene. I tillegg til Sandven deltok også leder i sokkelforeningen i Equinor, Per Steinar Stamnes, forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi, i tillegg til representanter fra Petroleumstilsynet.

-Vi har høyt fokus på sikkerheten til både våre medlemmer som flyr helikopter offshore, og andre som jobber på plattformer og landanlegg. Droner er en stor utfordring for helikoptertrafikken, og det er helt essensielt at sikkerheten ivaretas på best mulig måte, sier Sandven.

Dronevirksomheten har ført til at både Kystvakten, Marinen og Luftforsvaret nå jevnlig patruljerer sokkelen.

-Det er selvfølgelig ikke alt myndighetene kan fortelle om sikkerhetsvurderinger og måten denne situasjonen håndteres på, og det er svært forståelig. Med det økte trusselbildet som følge av krigen i Ukraina er vi glade for at partssamarbeidet fungerer godt, avslutter Sandven.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.