Skip to main content
02. desember 2022
Synnøve Lilleli og Anita Pryme Hystad sammen med andre kvinnelige piloter i Canada.

Møte i FPWG i Ottawa

Female Pilot Working Group (FPWG) har hatt sitt andre fysiske møte i Ottawa, Canada siden oppstarten på kvinnedagen i 2019.  Norsk Flygerforbund er representert med Synnøve Egeness Lilleli og Anita Pryme Hystad. 

Mer enn 30 kvinnelige piloter fra hele verden deltok på møte fra 30.nov til 2.FPWG2 desember. 

-Å ha en felles arena for å løfte spesifikke problemstillinger som berører hva som enda er en minoritet på flightdeck, kvinnelige flygere, er på høy tid og vil forhåpentligvis skape gode løsninger for i dag og fremtiden, sier Synnøve Lilleli.

-Vi har blant annet tatt for oss rekruttering av kvinnelige flygere, rollemodeller og mentorprogram, ønske og behov for flere kvinnelige flygere inn i fagforeningsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Mer vanskelige tema som trakassering og diskriminering har også vært diskutert, for teller Lilleli.

Anita Pryme Hystad forklarer videre: - Saker som opptar gruppa spesielt blir arbeidet med videre i detalj og resulterer i en "briefing leaflet" eller et "position paper" som godkjennes av IFALPA-styret før det blir utgitt.

-Denne arenaen føles for mange som en "safe place" hvor man kan diskutere ting som kan være vanskelig å ta opp på arbeidsplassen eller med forening/forbund og som er så viktig at det bør adresseres fra overordnet nivå. I tillegg til utfordringer diskuterer vi også hva som må gjøres for å få opp andelen av kvinner i ledende posisjoner innen luftfarten, avslutter Pryme Hystad.

Siste nyheter:

15. april 2024

Vi trenger din hjelp!

Snart er det den internasjonale pilotdagen, og det har vi lyst til å markere!

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

11. april 2024

Økt bekymring om PBN - EASA varsler gjennomgang av regelverk

Luftfarten i Europa har blitt rammet av flere og mer omfattende GPS-forstyrrelser de siste årene, og det er usikkerhet om tekniske og økonomiske spørsmål rundt overgangen til PBN. EASA vil nå vurdere PBN-regelverket på nytt.