Skip to main content
09. desember 2021
Foto: IFALPA

Mentorship, Sponsorhip and Women - nytt IFALPA briefing leaflet

Skrevet av: Endre Antonsen

Steget inn i en karriere i luftfart kan være utfordrende. IFALPAs Female Pilot Working Group (FPWG) har sett på fordelene ved å bruke mentorer og sponsorprogram for å rekruttere kvinner og beholde kvinner innenfor denne sektoren og publisert et nytt orienteringshefte (briefing leaflet).

Arbeidet krever langsiktig innsats, og takket være Anita Pryme Hystad og Synnøve Lilleli, blir dette arbeidet også ivaretatt fra Norsk Flygerforbund sin side. Anita og Synnøve deltar i FPWG.

Du kan laste ned orienteringsheftet (briefing leaflet) her.

Tidlig innsats i skole med informasjon fra yrkesaktive kvinner i luftfart er en av flere måter å synliggjøre muligheter som mange unge jenter ikke er klar over. Å fortsette aktiv rådgivning og inspirasjon gjennom utdanningsløpet til unge jenter kan være med på å bringe flere inn på flightdeck i fremtiden. 

«Mentoring girls in middle school, high school, and universities, especially by women aviation professionals, is the next critical step on the journey. These professionals serve as role models, and further their thinking to pursue similar careers.” 

 

Siste nyheter:

05. desember 2023

Ny dokumentar avslører fryktkulturen i europeisk luftfart

Piloter og ansatte tør ikke snakke åpent om sikkerhetsrisikoer i europeiske flyselskaper, i frykt for konsekvenser. Nå kaster en ny dokumentar nytt lys over rovdrift på ansatte, en fryktkultur i luftfarten, og et EASA som sitter stille og ser på.

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.