09. desember 2021
Foto: IFALPA

Mentorship, Sponsorhip and Women - nytt IFALPA briefing leaflet

Skrevet av: Endre Antonsen

Steget inn i en karriere i luftfart kan være utfordrende. IFALPAs Female Pilot Working Group (FPWG) har sett på fordelene ved å bruke mentorer og sponsorprogram for å rekruttere kvinner og beholde kvinner innenfor denne sektoren og publisert et nytt orienteringshefte (briefing leaflet).

Arbeidet krever langsiktig innsats, og takket være Anita Pryme Hystad og Synnøve Lilleli, blir dette arbeidet også ivaretatt fra Norsk Flygerforbund sin side. Anita og Synnøve deltar i FPWG.

Du kan laste ned orienteringsheftet (briefing leaflet) her.

Tidlig innsats i skole med informasjon fra yrkesaktive kvinner i luftfart er en av flere måter å synliggjøre muligheter som mange unge jenter ikke er klar over. Å fortsette aktiv rådgivning og inspirasjon gjennom utdanningsløpet til unge jenter kan være med på å bringe flere inn på flightdeck i fremtiden. 

«Mentoring girls in middle school, high school, and universities, especially by women aviation professionals, is the next critical step on the journey. These professionals serve as role models, and further their thinking to pursue similar careers.” 

 

Siste nyheter:

20. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Two-way Communications between the Flight Crew and the Operator and their Operations Centre

19. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - oppdatering - definition of accident and serious incident

Du kan laste ned og lese posisjonsnotatet fra IFALPAs egen hjemmeside.

06. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Streaming of Flight Data