Skip to main content
23. august 2016

Luftfart på agendaen i Arendal

Skrevet av: Marie Wallentin

Norsk Flygerforbund satte luftfart på agendaen under Arendalsuka, og fikk positiv bekreftelse fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på kravet om en offentlig utredning av norsk luftfart.

Norsk Flygerforbund deltok i år for første gang på Arendalsuka, som hvert år utgjør landets viktigste politiske møteplass andre uka i august. Forbundet gjennomførte møter med en rekke sentrale aktører i løpet av uka, og arrangerte sammen med LO Luftfart en egen debatt om fremtiden for norsk luftfart.

Panelet, som blant annet besto av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og forbundsleder Yngve Carlsen diskuterte den globale luftfarten, konkurransevilkår, ansattes lønns- og arbeidsforhold og hvordan luftfarten fortsatt skal være en sikker bransje.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bekreftet i debatten at han nå vil sette ned et utvalg som skal legge frem en offentlig utredning om norsk luftfart.  Dette er i tråd med Norsk Flygerforbunds anbefalinger om å sette sammen et bredt utvalg som skal utarbeide en strategi som legges frem for stortinget.

- Jeg er svært glad for at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har lyttet til våre innspill om å sette ned et bredt sammensatt utvalg som skal utrede norsk luftfart. Det er behov for en helhetlig luftfartsstrategi i Norge, og et utvalg som består av personer som kjenner luftfartsnæringen fra ulike ståsted vil tilføre verdifull kunnskap og kompetanse i utarbeidelsen av en slik strategi, sier forbundsleder Yngve Carlsen.

Vil reversere endringer i utlendingsforskriften ved dom

1. juli i år endret norske myndigheter utlendingsforskriften, som nå åpner opp for at man kan ta i bruk personell utenfor EØS på norskregistrerte fly. Norsk Flygerforbund har sammen med LO og en rekke andre høringsinstanser advart sterkt mot denne endringen, og anmodet om en konsekvensutredning av forslaget. Til tross for dette ble forskriftsendringen gjennomført, og LO har nå stevnet staten for å få en rettslig vurdering av spørsmålet. I debatten svarte samferdselsministeren at staten vil reversere forskriften dersom domstolene dømmer i disfavør av staten.

Forbundsleder Yngve Carlsen er fornøyd med at samferdselsministeren er tydelig på at regjeringen vil reversere endringen av utlendingsforskriften ved en eventuell dom, og ser frem til å få en rettslig prøving av saken.

Positiv og nyttig deltagelse

Tilstedeværelsen under Arendalsuka har vært en positiv opplevelse for Norsk Flygerforbund.

- Det har vært svært nyttig for oss å være til stede under Arendalsuka. Vårt fokus har vært å øke bevisstheten om norsk luftfart og møte en rekke sentrale aktører for samtaler og diskusjon om problemstillinger som er av betydning for våre medlemmer, oppsummerer Yngve Carlsen.

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.