Skip to main content
18. november 2022
Kjetil Håbjørg (SAS), Stein Nilsen (Widerøe), Geir Karlsen (Norwegian), Aleksander Wasland (NF) og Tonje W. Frislid (Flyr) debatterer hvordan man kan sikre lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten.

LOs Luftfartskonferanse: Sosial bærekraft på agendaen!

Sosial bærekraft og strengere tilsyn var blant sakene på agendaen da samferdselsministeren, LO-lederen og flytoppene i de norske selskapene deltok på LOs Luftfartskonferanse 15. november. 

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) holdt innlegSamferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på LOs Luftfartskoneranseg om regjeringens ambisjoner for en seriøs og bærekraftig norsk luftfart. Regjeringen er i gang med å oppfylle Hurdalsplattformens luftfartsstrategi, men ville ikke gi dato for når man skal lansere luftfartsmeldingen. – Den kommer etter jul, så snart, sa Nygård til forsamlingen.

Aleksander Wasland, forbundsleder i NF, er lite fornøyd med at man enda ikke vet når luftfartsmeldingen kommer. - Det haster. Det er mange eksempler i luftfarten på at det er markedskreftene som rår. En sosialt bærekraftig luftfart er viktig. 

De 4 store flyselskapene stilte med sine toppledere, Tonje Wikstrøm Frislid fra Flyr, Stein Nilsen fra Widerøe, Kjetil Håbjørg fra SAS og Geir Karlsen fra Norwegian, for å debattere hvordan flyselskapene vil sikre ansattes lønn- og arbeidsvilkår. Med på debatten var også Aleksander Wasland. Alle trakk frem betydningen av en sunn konkurranse for å sikre dette.

NFs IKOM-leder, Jan Petter Munkvold var tydelig på at Samferdselsdepartementet må gi Luftfartstilsynet økte ressurser til å gjennomføre tilsyn med utenlandske operatører i Norge.  – Luftfartstilsynet må gjennomføre flere arbeids- og HMS-tilsyn med utenlandske aktører for å sikre trygge arbeidsplasser og rettferdig konkurranse. For å få til dette må de tilføres øremerkede ressurser, sier Munkvold.

Forbundsleder, Aleksander Wasland, støtter Munkvold fullt ut. –Vi trenger like konkurransevilkår i Luftfarten. Det er viktig at Luftfartstilsynet fører tilsyn med utenlandske operatører, slik at alle følger de samme reglene, avslutter Aleksander Wasland

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.