Skip to main content
09. november 2021
Foto: LO

LOs luftfartskonferanse på onsdag

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Hva skal til for å sørge for en sikker og finansiell, sosial og bærekraftig luftfartsbransje i Norge? På onsdag kommer kanskje noen av svarene på LOs luftfartskonferanse.

Du kan melde deg på via nettsidene til konferansen. Det er et begrenset antall plasser, først til mølla. Påmeldingen er bindende grunnet koronarestriksjoner.

Skulle du være sent ute, eller utenfor Oslo - blir også konferansen streamet på nett!

Foreløpig program:

08:45 – 08:50 Velkommen
v/Are Tomasgard, leder LO luftfart

08:50 - 09:00 Innledning
v/ Peggy Hessen Følsvik, LO-leder

09:00 – 09:50 Del 1: Sikre jobber

Hvordan skal vi sikre sosial bærekraft og at norske arbeidsplasser i luften ikke ender i utlandet.

A: 10 min. Innledning, v/ Statsråden

B: 40 min. Politisk debatt (TKK) , v/Katinka Riksfjord Sporsem, generalsekretær NF

09:50 – 10:30 Lang minglepause

10:30 – 11:20  Del 2: Klima, miljø og elektrifisering
v/ Erik Hamremoen, LO

Hvilken utvikling kan vi forvente, og hva vil dette bety for arbeidsplasser og flyplasser.

A: 10 min. ZERO gir en overordnet innføring
v/Ingvild Kilen Rørholt, Zero

B: 20 min. Avinor presenterer bl. Annet den nye SAF rapporten
v/ Olav Mosvold Larsen ,  Avinor

C: 15 min. Samtale mellom Avinor, Zero og LO

11:20 – 1130 Pause

11:30 – 11:50  LOs Helikopterutvalg
v/Henrik Solvorn Fjeldsbø, IE

Hva har spesielt fokus i LOs helikopterutvalg for tiden og hvordan vil den nye regjeringsplattformen påvirke utvalgets prioriteringer og mulighet for å oppnå konkrete resultater.

A: 20 min. Leder av utvalget presenterer
V/Henrik Solvors Fjeldsbø, leder LOs helikopterutvalg

11:50 – 12:40  Lunch

12:40 – 13:20  Del 3: Luftfartens infrastruktur og beredskap
v/ Tor Erik Granum ,  NTL

Hvordan vil Avinor tilpasse seg ny regjering og innholdet i Hurdalsplattformen knyttet til Avinor modellen og at Avinor selv skal ivareta drift og beredskapstjenestene på våre lufthavner.

A: 20 min. Avinor modellen og pågående spareprogram 
v/ Abraham Foss, Avinor 

B: 20 min. Samtale mellom Avinor Dir og Tor Erik

13:20 – 13:50  Pause

13:50 – 14:50   Del 4: Sikkerhet og Sikring
v/Jo Bjørn Skatval, leder FSIK i LO luftfart

Hvilke sikkerhets- og security utfordringer preger norsk luftfart i dag – har vi oversikt over alle trusler? Hvordan kan vi sikre at vår fagkompetanse og erfaring blir benyttet nasjonalt og til at europeisk lovgiving reflekterer vårt nasjonale fly operative behov.

A: 20 min. Status og utfordringer innen norsk luftfart 
v/ Lars Kobberstad , Luftfartstilsynet

B: 10 min. Arbeidstilsynets rolle i luftfarten , 
v/ Dr. Yogindra Samant, Arbeidstilsynet

C: 15 min. Samtale mellom LT Direktøren, Arbeidstilsynet og Jo Bjørn

14:50 - 15:00  Oppsummering og vel hjem
v/Are Tomasgard,  LO Luftfart

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.