09. november 2021
Foto: LO

LOs luftfartskonferanse på onsdag

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Hva skal til for å sørge for en sikker og finansiell, sosial og bærekraftig luftfartsbransje i Norge? På onsdag kommer kanskje noen av svarene på LOs luftfartskonferanse.

Du kan melde deg på via nettsidene til konferansen. Det er et begrenset antall plasser, først til mølla. Påmeldingen er bindende grunnet koronarestriksjoner.

Skulle du være sent ute, eller utenfor Oslo - blir også konferansen streamet på nett!

Foreløpig program:

08:45 – 08:50 Velkommen
v/Are Tomasgard, leder LO luftfart

08:50 - 09:00 Innledning
v/ Peggy Hessen Følsvik, LO-leder

09:00 – 09:50 Del 1: Sikre jobber

Hvordan skal vi sikre sosial bærekraft og at norske arbeidsplasser i luften ikke ender i utlandet.

A: 10 min. Innledning, v/ Statsråden

B: 40 min. Politisk debatt (TKK) , v/Katinka Riksfjord Sporsem, generalsekretær NF

09:50 – 10:30 Lang minglepause

10:30 – 11:20  Del 2: Klima, miljø og elektrifisering
v/ Erik Hamremoen, LO

Hvilken utvikling kan vi forvente, og hva vil dette bety for arbeidsplasser og flyplasser.

A: 10 min. ZERO gir en overordnet innføring
v/Ingvild Kilen Rørholt, Zero

B: 20 min. Avinor presenterer bl. Annet den nye SAF rapporten
v/ Olav Mosvold Larsen ,  Avinor

C: 15 min. Samtale mellom Avinor, Zero og LO

11:20 – 1130 Pause

11:30 – 11:50  LOs Helikopterutvalg
v/Henrik Solvorn Fjeldsbø, IE

Hva har spesielt fokus i LOs helikopterutvalg for tiden og hvordan vil den nye regjeringsplattformen påvirke utvalgets prioriteringer og mulighet for å oppnå konkrete resultater.

A: 20 min. Leder av utvalget presenterer
V/Henrik Solvors Fjeldsbø, leder LOs helikopterutvalg

11:50 – 12:40  Lunch

12:40 – 13:20  Del 3: Luftfartens infrastruktur og beredskap
v/ Tor Erik Granum ,  NTL

Hvordan vil Avinor tilpasse seg ny regjering og innholdet i Hurdalsplattformen knyttet til Avinor modellen og at Avinor selv skal ivareta drift og beredskapstjenestene på våre lufthavner.

A: 20 min. Avinor modellen og pågående spareprogram 
v/ Abraham Foss, Avinor 

B: 20 min. Samtale mellom Avinor Dir og Tor Erik

13:20 – 13:50  Pause

13:50 – 14:50   Del 4: Sikkerhet og Sikring
v/Jo Bjørn Skatval, leder FSIK i LO luftfart

Hvilke sikkerhets- og security utfordringer preger norsk luftfart i dag – har vi oversikt over alle trusler? Hvordan kan vi sikre at vår fagkompetanse og erfaring blir benyttet nasjonalt og til at europeisk lovgiving reflekterer vårt nasjonale fly operative behov.

A: 20 min. Status og utfordringer innen norsk luftfart 
v/ Lars Kobberstad , Luftfartstilsynet

B: 10 min. Arbeidstilsynets rolle i luftfarten , 
v/ Dr. Yogindra Samant, Arbeidstilsynet

C: 15 min. Samtale mellom LT Direktøren, Arbeidstilsynet og Jo Bjørn

14:50 - 15:00  Oppsummering og vel hjem
v/Are Tomasgard,  LO Luftfart

Siste nyheter:

23. november 2021

Den tragiske flyulykken ved Larvik

Norsk Flygerforbund har med stor sorg mottatt beskjed om at tre personer, en flyinstruktør og to elever, er omkommet i flyulykken ved Larvik. Det norske luftfartsmiljøet er lite, og ulykken berører oss alle sterkt. Våre tanker går nå først og fremst til pårørende - og studenter og kolleger ved Pilot flyskole.

22. november 2021

Enige om «grunnloven» for arbeidslivet

Hovedavtalen mellom LO og NHO videreføres for fire nye år, med noen viktige korreksjoner. 

22. november 2021

Jul og nyttår er høytid for brann - pass på at du er forsikret!

I tiden mellom jul og nyttår er det over 50 % flere branner enn resten av året.