Skip to main content
12. mai 2017

LO-kongressen med viktige vedtak for luftfarten

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

I fem dager har LO-kongressen vært samlet for å debattere og fatte vedtak som har stor betydning for utviklingen av norsk arbeidsliv. Norsk Flygerforbund har deltatt aktivt, og brukt kongressen til å sette utfordringer i luftfarten på dagsorden.

LOs 34. ordinære kongress har gått av stabelen denne uka, og Norsk Flygerforbund har deltatt for første gang. Sammen med 25 andre LO-forbund har forbundet brynet meninger og fattet vedtak om arbeidsliv, pensjon, samferdselspolitikk, tariffpolitikk, næringspolitikk – og en rekke andre viktige områder.

Utvikling av LOs politikk på samferdsel og politikk har stått sentralt i Norsk Flygerforbunds arbeid i forkant av, og under, kongressen.

Fullt gjennomslag for luftfart 

Norsk Flygerforbund er et av LOs minste forbund, men har hatt betydelig innflytelse på utformingen av ny politikk, særlig innenfor samferdsel og luftfart.

Gjennom vedtakene på  LO-kongressen er luftfartens betydning og utfordringer betydelig løftet. Kongressen vedtok en svært viktig uttalelse om samferdsel, der luftfart utgjør en sentral del.

den tariffpolitiske uttalelsen er også kampen mot atypiske ansettelsesformer i luftfarten og motstanden mot HOFO – felleseuropeisk regelverk for helikopteroperasjoner offshore, blitt offisiell LO-politikk.

– Dette er svært viktige styringsdokumenter for LO, og vi i Norsk Flygerforbund har fått fullt gjennomslag for sakene vi er opptatt av. Dette gjelder både saker som er spesifikke for luftfarten, men også andre saker som gjelder andre bransjer, som bruk av midlertidighet og bemanningsbyråer, sier forbundsleder Yngve Carlsen.

– LO tar virkelig tatt utfordringene i luftfarten seriøst, og har vist stor politisk vilje til å kjempe for flygeres arbeidsforhold og sette dette på den faglig-politiske dagsorden. Dette er av avgjørende betydning for norske piloter, sier Carlsen.

I sin tale til LO-kongressen på onsdag vektla forbundsleder Yngve Carlsen betydningen av et sterkt faglig-politiske samarbeid for å løse utfordringene luftfarten står overfor. 

Carlsen pekte i sin tale blant annet på utviklingen av en ny nordisk luftfartspolitikk, gjennom SAMAK-samarbeidet, som norsk LO har vært en pådriver for å få på plass.

LO Luftfart 

LO-utvalget LO Luftfart, som er ledet av nyvalgt 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik, har hatt en sentral rolle i å sette luftfart på dagsorden.

– 10 LO-forbund med ansatte i ulike deler av luftfarten deltar i utvalget, og det at vi koordinerer våre felles utfordringer, gir oss en slagkraft som er unik på arbeidstakersiden, sier Carlsen.

Stor opptur

Carlsen jobbet med utviklingen av LOs politikk helt frem til vedtak. Han var medlem i redaksjonskomiteen for handlingsprogrammet, ledet av Hans Christian Gabrielsen, og fikk der muligheten til å påvirke beslutninger helt til siste slutt.

– Det har vært spennende, moro – og svært energigivende, å delta i redaksjonskomiteens arbeid, der vi laget gode kompromisser som forenet alle parter. LO-kongressen har vært en stor opptur for Norsk Flygerforbund, og jeg er svært godt fornøyd med at norske piloter deltar på den viktigste arenaen for utviklingen av norsk arbeidsliv, sier Carlsen.

Stort engasjement blant piloter 

Carlsen vil også berømme Norsk Flygerforbunds medlemmer. Hele 46 % av  medlemmene deltok i medlemsdebatten. Av LOs 26. forbund var NF forbundet med nest største deltagelse i medlemsdebatten i forbindelse med kongressen.

– Dette vitner om et stort engasjement blant norske piloter. Jeg er stolt av å lede en organisasjon der så mange av medlemmene deltar i utformingen av fremtidens politikk, avslutter Carlsen.

Svært kompetent LO-ledelse

Carlsen er også svært godt fornøyd med den nyvalgte LO-ledelsen, med LO-leder Hans Christian Gabrielsen i spissen.

– I den nyvalgte LO-ledelsen har vi svært kunnskapsrike, kompetente og fremtidsrettede personer, som Norsk Flygerforbund har full tiltro til, og ser frem til å samarbeide tett med de neste fire årene, avslutter Carlsen.

Les LO-kongressens uttalelse om samferdsel og tariffpolitisk uttalelse.

Øvrige vedtak og høydepunkter fra LO-kongressen kan leses her.

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.