Skip to main content
05. mai 2023
Forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund

LO-forbund utfordrer Regjeringen: - Nå må pengene på plass

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Tirsdag vedtok Stortinget den nye nasjonale luftfartsstrategien, som stenger luftrommet for ulovlig arbeidskraft. Men de som har fått jobben med å passe på reglene, har ikke ressursene de trenger.

- Vi er glade for at en nasjonal luftfartstrategi er på plass, men nå starter jobben. Regjeringen må umiddelbart gi Luftfartstilsynet nok ressurser slik at de kan følge opp strategien, sier forbundsleder Aleksander Wasland i LO-forbundet, Norsk Flygerforbund.

Den nasjonale luftfartsstrategien som har fått navnet «Bærekraftig og sikker luftfart» tar for seg luftfarten i et tiårsperspektiv, og hvilke utfordringer og muligheter som norsk luftfart står overfor. Den ble fremlagt som en stortingsmelding og endelig vedtatt i Stortinget på tirsdag. Norsk Flygerforbund har vært tett involvert underveis i arbeidet med strategien, og vi er glade for å se at Stortinget nå har satt sitt stempel på dokumentet som legger til rette for en mer ansvarlig luftfart; både sosialt, økonomisk, miljømessig og geografisk.

- Luftfarten står overfor flere utfordringer, blant annet klima. Samtidig åpner ny teknologi for en unik utvikling av luftfarten og norsk industri. Klimautfordringen løses ikke kun med ny miljøvennlig flybensin, og det er derfor nødvendig med en stor og koordinert innsats på tvers av ulike departementer. Ikke minst for å ta vare på flysikkerheten til passasjerene. Her er ikke stortingsmeldingen god nok, sier Wasland.

Luftfartsstrategien setter en ny standard for hvem som kan konkurrere på norsk innenriks luftfart når norsk luftrom nå stenges for ulovlig arbeidskraft. Norsk Flygerforbund forventer umiddelbar handling overfor operatører som i dag bryter med målene i strategien.

Ansvaret for å følge opp dette har imidlertid Luftfartstilsynet fått. I dag mangler de ressurser for å drive selv et normalt tilsyn med arbeidsforholdene i norsk luftfart. For å sikre gode ansettelsesforhold, at alle lover og regler overholdes og at flysikkerheten alltid kommer først, må Regjeringen tilføre Luftfartstilsynet ressursene de trenger for å utøve mandatet de har fått.

- Vi vil nå ta saken videre til Regjeringen, og kreve at det settes til side ressurser slik at Luftfartstilsynet kan følge opp strategien. Lover og regler er ikke alltid nok, vi trenger et politi som kan ta dem som forsøker å jukse, sier Wasland.

Stortingsmeldingen legger også opp til en strengere kontroll med utenlandske arbeidstagere som opererer i Norge.

- Det er helt avgjørende at det snarest innføres en rapporteringsplikt for utenlandske selskaper som skal operere i norsk luftfart. Uten en slik rapportering vil det bli svært krevende å føre et effektivt tilsyn med disse selskapene, og norske arbeidsplasser vil kunne stå i fare, sier Wasland.

Siste nyheter:

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

14. mars 2024

Endelig blir det rettferdig konkurranse i luften

Etter iherdig innsats fra Norsk Flygerforbund over flere år, har endelig Luftfartstilsynet felt en knusende dom mot DAT. Nå er det klart at staten har bidratt til å finansiere arbeidslivsbrudd og sosial dumping med anbudstildelingene.

14. mars 2024

Flyuhell og flyulykker definerer agendaen for Flysikkerhetskomiteen

Luftfartsbransjen ble rammet tirsdag 27. februar, da en Sikorsky S-92A fra Bristow havarerte utenfor Sotra ved Bergen. Leder John Kristoffersen i Flysikkerhetskomiteen deler sine refleksjoner etter ulykken.