27. mars 2020

LO-forbund med partsinitiativ for tydeligere NAV-regelverk for piloter og kabinansatte

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Flygende personell kan miste rett til dagpenger med NAVs meldekortsystem.  LO-forbundene Norsk Flygerforbund og Kabinansattes Forbund har derfor fått med seg NHO Luftfart og Parat på et felles brev  til NAV. I brevet tar partene opp behovet for særskilte rutiner for rapportering via meldekort for delvis permitterte flygere og kabinansatte. 

Flygende personell er unntatt arbeidsmiljøloven om arbeidstid, og underlagt forskrift fra Luftfartstilsynet. I disse reglene er systemet hovedsakelig bygget opp rundt arbeidsdager og maksimal arbeidstid før pålagt hviletid. Dermed er det ikke fastsatt en normaluke i timer, kun en maksimal arbeidstid som ligger langt utenfor arbeidsmiljøloven.

Delvis permittert flygende personell vil derfor kunne jobbe like mange timer som det som tilsvarer en hel arbeidsuke for andre arbeidstakere. Slik NAVs meldekortsystem er lagt opp vil nå delvis permitterte piloter og kabinansatte risikere å miste dagpengene de har krav på.

Inviterte NHO Luftfart og Parat til partssamarbeid

LO-forbundene har jobbet med denne saken for sine medlemmer, og så behovet for å få en tydeliggjøring av NAVs regelverk som ikke rammer flygende personell urettmessig. Utydelige retningslinjer for denne yrkesgruppen vil kunne føre til både feil i føring av meldekort og unødige forsinkelser i utbetaling av dagpenger. Det kan ha store konsekvenser for arbeidstakernes økonomiske situasjon.

  • Vårt hovedfokus er er å sikre våre medlemmer og å løse de utfordringer som medlemmene møter. Norsk Flygerforbund jobber for gode løsninger for hele luftfarten, og vi bruker også partssamarbeidet aktivt til det beste for alle parter. Vi invitere derfor både NHO Luftfart og Parat til å stille seg bak brevet, og vi er glade for at de støtter vårt initiativ, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.
  • Mange av våre medlemmer er lavtlønte, og for at de raskt skal kunne få utbetalt rettmessige dagpenger, er det svært viktig at det ikke oppstår uklarheter eller forsinkelser som følge av feil i forbindelse med innsending av meldekort for denne gruppen, sier forbundsleder Nina Nordheim Pedersen i Kabinansattes Forbund.
  • Vi er glade for dette initiativet, og støtter selvsagt opp om det, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

I brevet skisseres et forslag til en allerede praktisert modell som vil kunne fungere som en standardisert praksis for utfylling av meldekort for disse yrkesgruppene. Partene avventer nå et snarlig svar fra NAV.

Siste nyheter:

02. august 2021

Under 34 år? Da har du tilgang til en av landets beste boliglån

Er du under 34 år får du som medlem i Norsk Flygerforbund tilgang til en av landets beste boliglånsrenter. I tillegg får du gode råd fra din egen økonomiske rådgiver.

14. juli 2021

Innstiller avganger grunnet pilotmangel: - Nærmest en hån

SAS kansellerer nå avganger i Norge på grunn av pilotmangel.

02. juli 2021

- Sosial dumping, subsidiert av norske skattekroner

Norsk Flygerforbund reagerer kraftig på tildelingen av anbudet, hvor DAT vil bruke sitt litauiske datterselskap for å fly statssubsidierte innenriksruter. Nå vil også opposisjonen ta tak i saken.