Skip to main content
27. mars 2020

LO-forbund med partsinitiativ for tydeligere NAV-regelverk for piloter og kabinansatte

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Flygende personell kan miste rett til dagpenger med NAVs meldekortsystem.  LO-forbundene Norsk Flygerforbund og Kabinansattes Forbund har derfor fått med seg NHO Luftfart og Parat på et felles brev  til NAV. I brevet tar partene opp behovet for særskilte rutiner for rapportering via meldekort for delvis permitterte flygere og kabinansatte. 

Flygende personell er unntatt arbeidsmiljøloven om arbeidstid, og underlagt forskrift fra Luftfartstilsynet. I disse reglene er systemet hovedsakelig bygget opp rundt arbeidsdager og maksimal arbeidstid før pålagt hviletid. Dermed er det ikke fastsatt en normaluke i timer, kun en maksimal arbeidstid som ligger langt utenfor arbeidsmiljøloven.

Delvis permittert flygende personell vil derfor kunne jobbe like mange timer som det som tilsvarer en hel arbeidsuke for andre arbeidstakere. Slik NAVs meldekortsystem er lagt opp vil nå delvis permitterte piloter og kabinansatte risikere å miste dagpengene de har krav på.

Inviterte NHO Luftfart og Parat til partssamarbeid

LO-forbundene har jobbet med denne saken for sine medlemmer, og så behovet for å få en tydeliggjøring av NAVs regelverk som ikke rammer flygende personell urettmessig. Utydelige retningslinjer for denne yrkesgruppen vil kunne føre til både feil i føring av meldekort og unødige forsinkelser i utbetaling av dagpenger. Det kan ha store konsekvenser for arbeidstakernes økonomiske situasjon.

  • Vårt hovedfokus er er å sikre våre medlemmer og å løse de utfordringer som medlemmene møter. Norsk Flygerforbund jobber for gode løsninger for hele luftfarten, og vi bruker også partssamarbeidet aktivt til det beste for alle parter. Vi invitere derfor både NHO Luftfart og Parat til å stille seg bak brevet, og vi er glade for at de støtter vårt initiativ, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.
  • Mange av våre medlemmer er lavtlønte, og for at de raskt skal kunne få utbetalt rettmessige dagpenger, er det svært viktig at det ikke oppstår uklarheter eller forsinkelser som følge av feil i forbindelse med innsending av meldekort for denne gruppen, sier forbundsleder Nina Nordheim Pedersen i Kabinansattes Forbund.
  • Vi er glade for dette initiativet, og støtter selvsagt opp om det, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

I brevet skisseres et forslag til en allerede praktisert modell som vil kunne fungere som en standardisert praksis for utfylling av meldekort for disse yrkesgruppene. Partene avventer nå et snarlig svar fra NAV.

Siste nyheter:

15. april 2024

Vi trenger din hjelp!

Snart er det den internasjonale pilotdagen, og det har vi lyst til å markere!

13. april 2024

Vi legger ut på roadshow!

Denne våren kan du treffe oss flere steder.

11. april 2024

Økt bekymring om PBN - EASA varsler gjennomgang av regelverk

Luftfarten i Europa har blitt rammet av flere og mer omfattende GPS-forstyrrelser de siste årene, og det er usikkerhet om tekniske og økonomiske spørsmål rundt overgangen til PBN. EASA vil nå vurdere PBN-regelverket på nytt.