Skip to main content
08. mars 2022
Foto: IFATCA

Kvinnedagen - #breakthebias!

Skrevet av: Endre Antonsen

IFALPA, IFATCA og IFATSEA gir ut felles uttalelse. Teksten er gjengitt under. Uttalelsen er også vedlagt i sin helhet.

IFALPA, IFATCA, IFATSEA Joint Statement for International Women’s Day 2022


This is the first time all three aviation professional staff organizations for pilots, air traffic controllers and air traffic safety electronic personnel have come together to promote a diverse, equitable and inclusive aviation world by embracing the International Women’s Day theme:


#BreakTheBias


Barriers associated with workplace stereotypes have hindered women from developing and advancing careers in our sector. There is a lack of women in the general workforce and specifically in leadership roles in Aviation.
Roughly half of the population of the World are women and the outdated notion that aviation is an unsuitable sector for women needs to be challenged.
When we #BreakTheBias we state that promoting equal and diverse access to the aviation profession is not only a question of fairness to women, but also a way to ensure that the aviation world is not missing out on half of the World’s talent pool.
When we #BreakTheBias we help future generations of women view the aviation world as a professional opportunity.
When we #BreakTheBias we highlight that initiatives supporting women in accessing the professions and in career development are needed. We need to identify and remove the obstacles that block advancement opportunities for women.


It is time to implement measures to attract and retain women in Aviation.

Fellesuttalelsen finner du her.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.