Skip to main content
01. mars 2019

Kritiske mangler på sosial ansvarlighet i luftfarten

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

EU-kommisjonen påpeker kritiske mangler i ansettelsespraksis og sosial ansvarlighet i luftfarten.

Fredag lanserte EU-kommisjonen sin nye plan, “Sosial Agenda”, som skal forhindre sosial utnyttelse av ansatte i europeisk luftfart. Målsettingen med planen er en sosial ansvarlig luftfart i Europa. Rapporten kritiserer praksisen til både flyselskap og bemanningsbyråer som utnytter smutthull og den manglende håndhevelsen av både sosial EU-lovgivning og nasjonal lovgivning. Rapporten bør være en vekker for nasjonale myndigheter.

Noen av hovedutfordringene det pekes på i rapporten er; flyselskap som ikke ansetter piloter og kabinansatte, men som benytter flygende personell som er innleid på kontrakt som selvstendig næringsdrivende. Eller flyselskap som bruker kvasiløsninger med bemanningsselskap, som tilbyr unge piloter såkalte “pay to fly”-kontrakter hvor pilotene blir utnyttet og må betale selskapet for å fly eller forhindrer flygende personell i å sortere under arbeidslovgivning i det landet hvor de har sin hjemmebase.

Ny ekspertgruppe

EU-kommisjonen vil nå sette ned en ny ekspertgruppe bestående av representanter fra arbeids- og luftfartsmyndigheter fra EU-landene. Ekspertgruppen skal komme med forslag til praktiske løsninger på disse store utfordringene. Dette vil legge betydelig press på de flyselskap og bemanningsbyråer som i årevis har omgått gjeldende arbeidslovgivning og EU-lover.

–       På grunn av mangel på et felles lovverk for arbeid og sosial beskyttelse har EU oversett problemene ved sosial utnyttelse og urettferdige konkurranseforhold. Dette har derfor i altfor lang tid har preget europeisk luftfart, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

–       Vi må bort fra oppfatningen om at EU ikke kan gjøre noe på grunn av nasjonal sosial lovgivning, og utnytte de muligheter og det faktiske handlingsrommet som eksisterer. EU har faktisk mulighet til å kunne handle dersom det er politisk vilje til dette, noe vårt påvirkningsarbeid de siste fire år nå viser, sier Carlsen.

–       Vi er skuffet over at EU ikke har fått på plass lovgivning enda, men den nye Ekspertgruppen av arbeids- og luftfartsmyndigheter er et svært positivt tiltak som kan løse utfordringene innen luftfarten – selv om det også er behov for raske regulatoriske endringer, sier han.

I rapporten setter EU-kommisjonen søkelys på en betydelig svakhet I dagens system – nemlig mangel på juridisk sikkerhet og at det i stedet blir behov for tidskrevende sak-til-sak-vurderinger av problematiske arbeidsforhold og forretningsmodeller.

Juridisk trygghet er ikke noe vi kanskje skal ha, men noe vi MÅ ha, sier Carlsen. Nasjonale myndigheter må få sterke og klare regelverk som tydeliggjør flyselskapenes ansvar. Det samme gjelder for flygende personell, som må kjenne sine rettigheter, ha trygghet og juridisk sikkerhet i forkant, og ikke bare når aktuelle saker oppstår. Vi kan ikke ha det slik at flyselskapenes ansettelsesmodeller gjør at det må være opp til enkeltindivider om de skal kunne gå til rettssak mot multi-milliardselskap.

Rapporten slår også fast at regelverket må respekteres. EU-lovgivningen stadfester et minimum av sosial beskyttelse, hvor eksisterende regelverk må overholdes av flyselskaper og håndheves av nasjonale myndigheter. EU-kommisjonen slår også helt klart fast er at flypersonellets hjemmebase er det aller viktigste kriteriet for å slå fast hvilken nasjonal arbeidslovgivning som gjelder for dem. Dette står i skarp motsetning til påstander fra enkelte flyselskap om at det er der flyet er registrert som skal være avgjørende.

Falsk selvstendig næringsvirksomhet blant piloter er et av hovedproblemene som den nye ekspertgruppen skal adressere. Ifølge EU-kommisjonen er det sterke indikasjoner på at selvstendig næringsvirksomhet ikke er reelt, men noe som flyselskaper bruker for å unndra seg arbeidsgiveransvar. Dette pekes det blant også på i den såkalte Ricardo-studien, som viser at 93% av europeiske piloter ikke selv kan velge når, hvor og for hvilket selskap de kan jobbe for.

Må holde fokus på sosial agenda

–       Flere og flere flyselskap påtvinger i dag sine ansatte atypiske ansettelsesformer for å kunne ha såkalt større fleksibilitet og produktivitet. De kaller det nye forretningsmodeller, vi kaller det sosial utnyttelse, sier Carlsen. Dagens regelverk muliggjør at selskapene kan utnytte smutthull. Nå må vi erkjenne dette og legge til grunn at disse forretningsmodellene faktisk er en del av problemet i dagens luftfart. Sosial agenda-rapporten går ikke langt nok i å anerkjenne dette, og mange av forslagene rapporten er derfor kun et første steg, sier Carlsen.

–       Men med denne rapporten kan ingen lenger benekte at det eksisterer store sosiale utfordringer for flypersonell i europeisk luftfart. For å kunne ivareta sosial ansvarlighet og like konkurranseforhold i europeisk luftfart, må disse utfordringene bli adressert hurtig og samtidig av medlemsstatene, EU-Kommisjonen, EU-parlamentet og sosiale partnere. Det er mange forhold i denne rapporten som nå gir god grunn og mulighet for EU til å fortsette sitt fokus på den sosiale agendaen, avslutter han.

Siste nyheter:

13. juni 2024

Dette er det nye styret i Norsk Flygerforbund

Et enstemmig årsmøte stemte inn det nye styret.

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!