Skip to main content
20. april 2021
Foto: LO Media

– Krisen i luftambulansetjenesten kunne vært unngått

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

I dag har ekspertgruppen som har vurdert fremtidig drift av luftambulansetjenesten lagt frem sin rapport. Her slår de fast at det ville vært adgang for Luftambulansetjenestens Helseforetak (LAT HF) å stille som forutsetning i anbudsinnbydelsen at de som jobbet i den operative del av tjenesten skulle få videreført sine arbeidsbetingelser.

– Jeg er glad for at utvalget støtter vårt syn på at det burde vært stilt krav til å ivareta kompetansen og sikre ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved operatørbytte. Det er svært alvorlig at konkurransegrunnlaget fra LAT HF ikke var godt nok gjennomtenkt, og jeg håper at helsemyndighetene nå kan erkjenne det. Dette har ført til at beredskapen ble svekket og at den helhetlige løsningen for tjenesten har blitt både mindre sikker og dyrere. Krisen i luftambulansetjenesten kunne vært unngått, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund, og fortsetter:

Yngve Carlsen uniform– Norsk Flygerforbund har pekt på at bestillerkompetansen i LAT HF ikke er god nok, og vi synes derfor det er positivt at utvalget også foreslår å styrke LAT HF.

Ekspertgruppen tilråder at dagens anbudsmodell fortsetter, med noen forbedringer som viderefører de ansattes arbeids- og lønnsvilkår. Samtidig sier gruppen at alle driftsmodeller, herunder offentlig og ideell drift, er mulige og kan gi en god drift av tjenesten.

– Norsk Flygerforbund er opptatt av at pasienter over hele landet skal sikres en likeverdig og kvalitativt god luftambulansetjeneste, og at beredskapen og flysikkerheten ivaretas på best mulig måte, sier Carlsen.

– Vi mener at luftambulansetjenesten ikke egner seg for anbud. Det er bra at gruppen foreslår forbedringer som ivaretar kompetanse og sikrer kontinuitet. Vi er likevel undrende til at gruppen konkluderer med at dagens modell skal videreføres med noen forbedringer, samtidig som de sier at alle modeller er mulige og vil gi en god drift av tjenesten. Vi vil nå lese rapporten grundig, og gi våre innspill, sier Carlsen.

– Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til utformingen av anbudet, anskaffelsesprosessen og operatørbyttet, og vi er av den oppfatning at dette må bli gjenstand for en uhildet gjennomgang, avslutter Carlsen. 

Siste nyheter:

05. desember 2023

Ny dokumentar avslører fryktkulturen i europeisk luftfart

Piloter og ansatte tør ikke snakke åpent om sikkerhetsrisikoer i europeiske flyselskaper, i frykt for konsekvenser. Nå kaster en ny dokumentar nytt lys over rovdrift på ansatte, en fryktkultur i luftfarten, og et EASA som sitter stille og ser på.

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.