Skip to main content
14. april 2023
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (t.h.) var blant innlederne på konferansen.

Kanskje kan fremtidens drivstoff produseres i Norge

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Bærekraftig drivstoff kan være en nøkkel til at norsk luftfart blir fossilfri innen 2050. Denne uken var Norsk Flygerforbund deltakere i diskusjonen om veien mot mindre klimaavtrykk.

- Luftfarten i Norge må bestå også i fremtiden, var budskapet på denne ukens store konferanse om produksjon av bærekraftig drivstoff.

Norsk Flygerforbund deltok sammen med en rekke politikere, aktører innenfor luftfart, samt selskaper som Equinor og Biozin. 

- Norge har gått foran med innfasing av bærekraftig flydrivstoff. Kan vi ta en betydelig rolle også på produksjonssiden? Mye ligger til rette i Norge og det er interessante synergier mot eksisterende og fremtidig industri både når det gjelder teknologier og innsatsfaktorer, står det på nettsiden om konferansen som ble arrangert av Avinor, Innovasjon Norge, NHO Luftfart, LO og Zero.

Fra Norsk Flygerforbund deltok fagekspert Torkil Schei i miljø og bærekraft arbeidsgruppe (MOBAG) og Jo Bjørn Skatval som leder klimaarbeidet i European Cockpit Association (ECA).

- Produksjon av nye drivstoffvarianter engasjerer mange store aktører, og piloters kunnskap blir satt pris på, sier Skatval.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.