Skip to main content
06. desember 2021
Foto: Yousef Alfuhigi

Informasjon om Loss of License og prisøkning i 2022

Skrevet av: Endre Antonsen

Vilkårene for Loss of License-forsikringen gjennom Norsk Flygerforbund forblir uendret i 2022. Prisen på forsikringen økes i takt med at grunnbeløpet har fått sin største økning siden 2008.

Pandemien har vist oss viktigheten av å kunne tilby våre medlemmer en Loss of License-forsikring

COVID-19-pandemien har vist oss viktigheten av å ha et uavhengig tilbud om Loss of License-forsikring(sertifikattapsforsikring) for piloter, og de som blir stående utenfor arbeidslivet. Mange har under pandemien mistet jobben og dermed seritifkattapsforsikringen de hadde i selskapet de jobbet i. Dette er en av hovedårsakene til at Norsk Flygerforbund jobber for å bevare et tilbud om sertifikattapsforsikring til sine medlemmer.

Forsikringsordningen gjennom Norsk Flygerforbund har vært preget av høyt antall skadesaker de senere årene. Dette er positivt i den forstand at de som har hatt behov for det har kunnet benytte forsikringen, men antallet saker har samtidig gjort at forsikringen ikke har vært økonomisk bærekraftig for forsikringsselskapet over tid.

01.02.2021 ble nye vilkår for Loss of License-forsikringen gjennom Norsk Flygerforbund innført som et langsiktig ledd i å gjøre ordningen bærekraftig. Hensikten er å ta aktive grep som gjør at forsikringen kan tilbys i overskueling fremtid, og være et supplement til den sertifikattapsforsikring man får i sitt ansettelsesforhold, samtidig som man har noe å falle tilbake på om man mister jobben. Det er gledelig å se at tiltakene foreløpig har gitt en markant økning i antall medlemmer som tegner forsikringen. Forbundet vil følge utviklingen tett og jobbe for at forsikringen skal bestå og være så god som overhodet mulig.

Prisøkning fra og med 01.01.2022

Det norske grunnbeløpet (G) ble 01.05.2021 økt fra 101.351 til 106.399.

Dette gjør at forsikringssummen for de ulike dekningsgradene under Loss of License-forsikringen også øker. Under ser du en tabell som viser økningen for hver dekningsgrad.

Forsikringssum i G

Gammel forsikringssum i KR

Ny forsikringssum i KR

Økning forsikringssum

6 G

608.106

638.394

30.288

12 G

1.216.212

1.276.788

60.576

18 G

1.824.318

1.915.182

90.864

Student 6 G

608.106

638.394

30.288

Trenden med høyt antall utbetalinger kombinert med økningen av grunnbeløpet gjør det nødvendig med prisjustering av forsikringen. De nye prisene per år, samt den totale endringen, kan du se av tabellen under. Prisene vil være gjeldende fra og med 01.01.2022.

 

2021

2022

Endring i KR

6 G

3.590

4.129

539

12 G

7.012

8.064

1.052

18 G

10.407

11.968

1.561

Student 6 G

2.127

2.446

319

 

Har du spørsmål om forsikringen kan du ta kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.