Skip to main content
04. november 2023
IFALPAs Professional & Government Affairs-komité samlet I Roma.

Industrielt arbeid på øverste nivå

Skrevet av: Arthur Haakonsen, International Director i NF

Har Europas flysikkerhetsbyrå sluttet å jobbe for flysikkerhet? Hvordan inkluderer den moderne luftfartsindustrien en åpenbar "moral hazard"? Kom det noe meningsfullt ut av ILOs tekniske møte om luftfart?

IFALPAs Professional & Government Affairs-komité møttes i Roma i forrige uke for å drøfte en svært engasjerende dagsorden.

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA er en stor forkjemper for Extended Minimum Crew Operations (eMCO) og har vært ganske aggressive med å fremme dette i ICAO. De har rekruttert Airbus som sin medsammensvorne, som er involvert i flere prosjekter for å kunne fjerne en pilot fra cockpit. Ja, du leste riktig - de vil fjerne en av to piloter i cockpit. Da Airbus ble utfordret på å forbedre automatiseringen uten å fjerne en pilot fra cockpit på et møte i European Cockpit Association, ble det avvist som uoverkommelig fra et kostnadsperspektiv. Med andre ord er entusiasmen for eMCO ikke flysikkerhetsrelatert – men utelukkende økonomisk motivert.

Når luftfarten stadig fjerner flysikkerhetsbarrierer i et forsøk på å redusere kostnadene, havner all risikoen til slutt i hendene på flygerne i cockpit. Fjerner vi en av dem er den aller siste forvarslinjen forduftet. Derfor har IFALPA, ALPA og ECA lansert kampanjen #SafetyStartsWith2, som du kan lese mer om her.

Det var engang en luftfart som var begrenset av riksgrenser. Dette ble endret gjennom bilaterale avtaler. De skapte forbindelser som ellers ikke kunne ha eksistert. Imidlertid har denne åpningen blitt til en konkurranse om å fjerne grenser. Luftfarten er i en evig jakt på økt effektivitet, drevet av tverrnasjonale partnerskap som søker å drive arbitrasje på ansattkostnader og lovreguleringer mellom land.

I økonomi er det et begrep som heter "moral hazard", eller moralsk fare på norsk. Det handler om at en økonomisk aktør har et insentiv til å øke risikoen fordi den ikke bærer de fulle kostnadene av den. I luftfarten kan vi la samfunnet ta risikoen, mens man stikker av med verdiene. Flyselskaper finner i stadig økende grad måter å fly inn til et sted med arbeidstakere som ikke bor der, under tilsyn av en myndighet som ikke er derfra, med regler som ikke er laget der. Lokalsamfunnet eller landet får ikke del i jobbskapingen eller skatteinntektene og har hverken kontroll på flysikkerheten eller arbeidsmiljøet på eget territorium. Det er en utvikling det er verdt å vurdere konsekvensene av.

ILO avholdt nylig et møte om luftfart i Geneve, der IFALPA og ITF var sterkt involvert. ILO og ICAO signerte en samarbeidsavtale i fjor som satt fokus på bl.a. sosialt bærekraftig arbeid i luftfarten. Årets ILO-møte endte med en oppfordring til å påse effektiv arbeidstilsyn og vurdere behovet for sosiale standarder for luftfarten. ILO-ICAO-avtalen blir være en viktig faktor i IFALPAs arbeid inn mot det neste ICAO-møtet i Montreal. Les mer her.

Siste nyheter:

05. desember 2023

Ny dokumentar avslører fryktkulturen i europeisk luftfart

Piloter og ansatte tør ikke snakke åpent om sikkerhetsrisikoer i europeiske flyselskaper, i frykt for konsekvenser. Nå kaster en ny dokumentar nytt lys over rovdrift på ansatte, en fryktkultur i luftfarten, og et EASA som sitter stille og ser på.

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.