Skip to main content
04. november 2023
IFALPAs Professional & Government Affairs-komité samlet I Roma.

Industrielt arbeid på øverste nivå

Skrevet av: Arthur Haakonsen, International Director i NF

Har Europas flysikkerhetsbyrå sluttet å jobbe for flysikkerhet? Hvordan inkluderer den moderne luftfartsindustrien en åpenbar "moral hazard"? Kom det noe meningsfullt ut av ILOs tekniske møte om luftfart?

IFALPAs Professional & Government Affairs-komité møttes i Roma i forrige uke for å drøfte en svært engasjerende dagsorden.

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA er en stor forkjemper for Extended Minimum Crew Operations (eMCO) og har vært ganske aggressive med å fremme dette i ICAO. De har rekruttert Airbus som sin medsammensvorne, som er involvert i flere prosjekter for å kunne fjerne en pilot fra cockpit. Ja, du leste riktig - de vil fjerne en av to piloter i cockpit. Da Airbus ble utfordret på å forbedre automatiseringen uten å fjerne en pilot fra cockpit på et møte i European Cockpit Association, ble det avvist som uoverkommelig fra et kostnadsperspektiv. Med andre ord er entusiasmen for eMCO ikke flysikkerhetsrelatert – men utelukkende økonomisk motivert.

Når luftfarten stadig fjerner flysikkerhetsbarrierer i et forsøk på å redusere kostnadene, havner all risikoen til slutt i hendene på flygerne i cockpit. Fjerner vi en av dem er den aller siste forvarslinjen forduftet. Derfor har IFALPA, ALPA og ECA lansert kampanjen #SafetyStartsWith2, som du kan lese mer om her.

Det var engang en luftfart som var begrenset av riksgrenser. Dette ble endret gjennom bilaterale avtaler. De skapte forbindelser som ellers ikke kunne ha eksistert. Imidlertid har denne åpningen blitt til en konkurranse om å fjerne grenser. Luftfarten er i en evig jakt på økt effektivitet, drevet av tverrnasjonale partnerskap som søker å drive arbitrasje på ansattkostnader og lovreguleringer mellom land.

I økonomi er det et begrep som heter "moral hazard", eller moralsk fare på norsk. Det handler om at en økonomisk aktør har et insentiv til å øke risikoen fordi den ikke bærer de fulle kostnadene av den. I luftfarten kan vi la samfunnet ta risikoen, mens man stikker av med verdiene. Flyselskaper finner i stadig økende grad måter å fly inn til et sted med arbeidstakere som ikke bor der, under tilsyn av en myndighet som ikke er derfra, med regler som ikke er laget der. Lokalsamfunnet eller landet får ikke del i jobbskapingen eller skatteinntektene og har hverken kontroll på flysikkerheten eller arbeidsmiljøet på eget territorium. Det er en utvikling det er verdt å vurdere konsekvensene av.

ILO avholdt nylig et møte om luftfart i Geneve, der IFALPA og ITF var sterkt involvert. ILO og ICAO signerte en samarbeidsavtale i fjor som satt fokus på bl.a. sosialt bærekraftig arbeid i luftfarten. Årets ILO-møte endte med en oppfordring til å påse effektiv arbeidstilsyn og vurdere behovet for sosiale standarder for luftfarten. ILO-ICAO-avtalen blir være en viktig faktor i IFALPAs arbeid inn mot det neste ICAO-møtet i Montreal. Les mer her.

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.