Skip to main content
15. september 2023
Forbundsrepresentanter fra Tyskland, Spania, Island, Frankrike, Kroatia, Latvia, Storbritannia, Norge, Sveits, Tyrkia, Nederland, Finland, Luxembourg og Østerrike, samt ECAs industrielle team og ansatte.

Industriell styrke i wetleasens hjemland

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Denne uken har ECAs Industrial Working Group stilt mannsterke opp i Latvia.

Fra Norsk Flygerforbund stilte leder Stian Larsen i Industriell komite (IKOM) og International Director Arthur Haakonsen. Det to dager lange møtet ble innledet med besøk av avdelingsdirektør for det latviske samferdselsdepartementets luftfartsavdeling, Artūrs Kokars. Han presenterte utkastet til Latvias nasjonale luftfartsstrategi og var godt informert om den nye norske luftfartsstrategien. Latvia søker en næringsvennlig tilnærming med fokus på å tiltrekke innovasjonsbedrifter og produksjonskapasitet på sustainable aviation fuel (SAF), samtidig som de beholder et strategisk eierskap i AirBaltic for å styrke Riga som regional hub og turistdestinasjon. Kokars ble briefet av den fremmøtte fagekspertisen fra forbundene om de sosiale utfordringene hos latviske aktører. Disse utfordringene, som uten tilstrekkelig håndheving fra latvisk side, blir eksportert til resten av Europa gjennom selskapenes virke i Norden og på kontinentet. Kokars var mottakelig for innspillene, samtidig som han fremhevet at regjeringen ikke har mandat til å være strengere enn resten av Europa. Latvian Aviation Union (LAU) var vertskap for møtet, som uken tidligere var med på Nordic Pilot Symposium for å drøfte de seneste tids industrielle utviklinger i Baltikum.

Et annet sentralt tema på møtet var påvirkningsarbeidet i EU for å få konkrete gjennomslag for besetningers sosiale rettigheter. Det har blitt lagt ned en enorm innsats de siste årene rundt en revisjon av lufttransportforordningen, som er den sentrale lovgivningen for luftfartsoperatører i Europa. ECA ønsker blant annet en tydelig definisjon i regelverket om operasjonelle baser – noe NF også har løftet fram i luftfartsstrategien. Nemlig en anerkjennelse av at piloter aldri kan være selvstendig næringsdrivende i lys av arbeidets karakter, klare begrensninger for bruken av wetlease og klargjøring av hvilke lands arbeidslovgivning som gjelder for grensekryssende arbeidere i luftfarten. Den nåværende EU-kommisjonens virketid er snart ved veis ende. Kommisjonæren som er ansvarlig for transportspørsmål har holdt spørsmålet om revisjon varmt, men har nå bekreftet at revisjonen ikke vil skje i denne omgang. Revisjonen har blitt motarbeidet av nettverksselskapene, som ser en risiko for at det kan åpne pandoras eske med et klimamotivert forbud mot kortruteflyginger og liberalisering av eierskapsbegrensningene, som kan oversvømme europeisk luftfart med billig kapital og drive "race to the bottom" stadig lavere. Med den endelige bekreftelsen på at revisjonen ikke vil skje nå, blir tidsplanen for et nytt forsøk på dette flyttet flere år fremover i tid. ECAs fokus fremover vil være å både analysere hvordan best mulige måte å posisjonere oss for dette, samt andre inngangsporter for å rydde opp i det sosiale aspektet ved europeisk luftfart. 

Den industrielle arbeidsgruppens leder, Jim Phillips, avsluttet møtet med et hjertelig takk til Latvian Aviation Union og deres medlemmer for å ha tatt oss så godt i mot i Riga.

Siste nyheter:

16. februar 2024

Politisk påvirkning nytter!

I mai 2023 kunne vi melde om at vi hadde fått fullt gjennomslag om å styrke Luftfartstilsynet ved at regjeringen bevilget midler til to nye, øremerkede stillinger for å følge opp arbeidsmiljøet hos flygende. Disse er nå i ferd med å komme på plass.

09. februar 2024

Styrket nordisk samarbeid

Et tett samarbeid mellom de nordiske landene er viktig for å sikre våre interesser på den internasjonale scenen. Denne uken kom vi enda litt tettere på hverandre.

20. januar 2024

Hvordan rekruttere flere kvinner til flygeryrket?

Det var ett av spørsmålene som ble diskutert på vårt aller første møte i regi av Female Pilot Working Group.