Skip to main content
13. desember 2021
Foto: Michael Förtsch

IFALPA safety bulletin: USA innfører tiltak mot interferens fra 5G-nett

Skrevet av: Endre Antonsen

FAA har valgt å innføre nasjonale begrensninger på operasjoner/prosedyrer som krever radiohøydemåler, samtidig med utrullingen av 5G i USA fra 5. januar 2022.

Du kan lese safety bulletin fra IFALPA her.

Tiltakene i USA gjelder luftrom/flyplasser som kan være utsatt på grunn av nærliggende basestasjoner. Slike tilfelles skal varsles via NOTAM. FAA mener luftfarten og 5G-nettet vil oppnå trygg sameksistens, men at det trengs mer kunnskap.

I oktober 2020 ble det kjent at det er en mulig risiko for at signaler fra 5G-basestasjoner (under visse omstendigheter) kan føre til interferens med radiohøydemålere og relaterte systemer ombord i luftfartøy. Dette skyldes blant annet bruk av nærliggende frekvensbånd. NF har fulgt saken og har tidligere vært i kontakt med Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Luftfartstilsynet og EASA angående 5G i Norge og Europa. IFALPA har jobbet opp mot ICAO. Vi avventer informasjon om videre undersøkelser, inkludert testflygninger.    

Dette fremstår som et proaktivt tiltak for å redusere mulig risiko i påvente av bedre kunnskap om 5G og mulig interferens. Fra før har Frankrike, Japan og Canada innført tiltak. NF fortsetter dialogen med Nkom og Luftfartstilsynet om vurderinger for luftfarten i Norge, og er aktiv innen ECA og IFALPA på området. Det er foreløpig uvisst om det blir aktuelt med tiltak ellers i Europa.

Du kan også lese hva NF skrev om tematikken i mars-utgaven av Cockpit Forum.

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.