13. desember 2021
Foto: Michael Förtsch

IFALPA safety bulletin: USA innfører tiltak mot interferens fra 5G-nett

Skrevet av: Endre Antonsen

FAA har valgt å innføre nasjonale begrensninger på operasjoner/prosedyrer som krever radiohøydemåler, samtidig med utrullingen av 5G i USA fra 5. januar 2022.

Du kan lese safety bulletin fra IFALPA her.

Tiltakene i USA gjelder luftrom/flyplasser som kan være utsatt på grunn av nærliggende basestasjoner. Slike tilfelles skal varsles via NOTAM. FAA mener luftfarten og 5G-nettet vil oppnå trygg sameksistens, men at det trengs mer kunnskap.

I oktober 2020 ble det kjent at det er en mulig risiko for at signaler fra 5G-basestasjoner (under visse omstendigheter) kan føre til interferens med radiohøydemålere og relaterte systemer ombord i luftfartøy. Dette skyldes blant annet bruk av nærliggende frekvensbånd. NF har fulgt saken og har tidligere vært i kontakt med Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Luftfartstilsynet og EASA angående 5G i Norge og Europa. IFALPA har jobbet opp mot ICAO. Vi avventer informasjon om videre undersøkelser, inkludert testflygninger.    

Dette fremstår som et proaktivt tiltak for å redusere mulig risiko i påvente av bedre kunnskap om 5G og mulig interferens. Fra før har Frankrike, Japan og Canada innført tiltak. NF fortsetter dialogen med Nkom og Luftfartstilsynet om vurderinger for luftfarten i Norge, og er aktiv innen ECA og IFALPA på området. Det er foreløpig uvisst om det blir aktuelt med tiltak ellers i Europa.

Du kan også lese hva NF skrev om tematikken i mars-utgaven av Cockpit Forum.

Siste nyheter:

20. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Two-way Communications between the Flight Crew and the Operator and their Operations Centre

19. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - oppdatering - definition of accident and serious incident

Du kan laste ned og lese posisjonsnotatet fra IFALPAs egen hjemmeside.

06. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Streaming of Flight Data