Skip to main content
13. desember 2021
Foto: Michael Förtsch

IFALPA safety bulletin: USA innfører tiltak mot interferens fra 5G-nett

Skrevet av: Endre Antonsen

FAA har valgt å innføre nasjonale begrensninger på operasjoner/prosedyrer som krever radiohøydemåler, samtidig med utrullingen av 5G i USA fra 5. januar 2022.

Du kan lese safety bulletin fra IFALPA her.

Tiltakene i USA gjelder luftrom/flyplasser som kan være utsatt på grunn av nærliggende basestasjoner. Slike tilfelles skal varsles via NOTAM. FAA mener luftfarten og 5G-nettet vil oppnå trygg sameksistens, men at det trengs mer kunnskap.

I oktober 2020 ble det kjent at det er en mulig risiko for at signaler fra 5G-basestasjoner (under visse omstendigheter) kan føre til interferens med radiohøydemålere og relaterte systemer ombord i luftfartøy. Dette skyldes blant annet bruk av nærliggende frekvensbånd. NF har fulgt saken og har tidligere vært i kontakt med Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Luftfartstilsynet og EASA angående 5G i Norge og Europa. IFALPA har jobbet opp mot ICAO. Vi avventer informasjon om videre undersøkelser, inkludert testflygninger.    

Dette fremstår som et proaktivt tiltak for å redusere mulig risiko i påvente av bedre kunnskap om 5G og mulig interferens. Fra før har Frankrike, Japan og Canada innført tiltak. NF fortsetter dialogen med Nkom og Luftfartstilsynet om vurderinger for luftfarten i Norge, og er aktiv innen ECA og IFALPA på området. Det er foreløpig uvisst om det blir aktuelt med tiltak ellers i Europa.

Du kan også lese hva NF skrev om tematikken i mars-utgaven av Cockpit Forum.

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.