15. mai 2017

IFALPA Position Paper – Unmanned Aircraft Systems

Skrevet av: Marie Wallentin

Nylig publiserte IFALPA sin posisjon vedrørende ubemannede luftfartøy.

Her tar de opp tre følgende temaer; det generelle standpunkt, kollisjonstrusselen mot sivil luftfart og integrering i felles luftrom. IFALPA legger seg i denne publikasjonen seg nær det siste høringsforslaget vedrørende ubemannet luftfart fra EASA. Det er lik forståelse på flere områder, blant annet krav til opplæring, geofencing (ekskludering av luftrom til droner) og krav til droner som skal bruke kontrollert luftrom. Men stiller generelt høyere krav på de fleste områder. IFALPA setter og spesifikke krav som at en dronepilot ikke kan være PIC for mer enn en drone, og at autonome systemer ikke er modent for integrering og dermed burde foreløpig forbys. Den røde tråden gjennom posisjonen er at droner må tilpasse seg bemannet luftfart, og ikke omvendt. Undertegnede mener posisjonen er ett sunt standpunkt vedrørende integrering av droner, men at den er noe konservativ vedrørende bruk av droner i tilnærmet ubrukt luftrom. Du kan lese hele publikasjonen her: Unmanned Aircraft Systems

Siste nyheter:

18. januar 2022

Tenk pensjon - LOfavør Egen pensjonskonto

Ifjor ble det innført nye pensjonsregler for innskuddspensjon. Med mindre du tar et aktivt valg samles din pensjon fra private aktører på en konto hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør. 

12. januar 2022

5G-nettets påvirkning på flysikkerhet - FAA med informasjonsside

Ny teknologi betyr potensielt nye sikkerhetsutfordringer. Derfor følger ATS-seksjonen under forbundets Flysikkerhetskomité (FSIK) utviklingen og innføringen av 5G-nettet tett.

06. januar 2022

LOfavør Boliglån - oppdaterte priser

SpareBank 1 Østlandet endret i går sine priser på LOfavør Boliglån etter rentejusteringen fra Norges Bank i desember.