15. mai 2017

IFALPA Position Paper – Unmanned Aircraft Systems

Skrevet av: Marie Wallentin

Nylig publiserte IFALPA sin posisjon vedrørende ubemannede luftfartøy.

Her tar de opp tre følgende temaer; det generelle standpunkt, kollisjonstrusselen mot sivil luftfart og integrering i felles luftrom. IFALPA legger seg i denne publikasjonen seg nær det siste høringsforslaget vedrørende ubemannet luftfart fra EASA. Det er lik forståelse på flere områder, blant annet krav til opplæring, geofencing (ekskludering av luftrom til droner) og krav til droner som skal bruke kontrollert luftrom. Men stiller generelt høyere krav på de fleste områder. IFALPA setter og spesifikke krav som at en dronepilot ikke kan være PIC for mer enn en drone, og at autonome systemer ikke er modent for integrering og dermed burde foreløpig forbys. Den røde tråden gjennom posisjonen er at droner må tilpasse seg bemannet luftfart, og ikke omvendt. Undertegnede mener posisjonen er ett sunt standpunkt vedrørende integrering av droner, men at den er noe konservativ vedrørende bruk av droner i tilnærmet ubrukt luftrom. Du kan lese hele publikasjonen her: Unmanned Aircraft Systems

Siste nyheter:

13. oktober 2021

Jubel for retningsskifte for luftfarten

I Norsk Flygerforbund jubler vi for at regjeringens politikk for luftfart viser et tydelig retningsskifte. Hurdalsplattformen leverer viktige punkter for en sosial, seriøs og bærekraftig luftfart - som satsing på seriøst arbeidsliv, kampen mot sosial dumping, styrking av ansattes vilkår, konkurransekraft og klimavennlige løsninger.

13. oktober 2021

Oppsagte SAS-ansatte med markering: - Stor kampvilje

SAS-pilotene krever å få sine gamle jobber tilbake før de ser dem forvinne på billigsalg. Denne uken møtte de mannsterke opp hos SAS-ledelsens hovedkvarter i Stockholm.

12. oktober 2021

Luftfarten trenger politikk som utvikler en robust luftfartsnæring med trygge jobber

Luftfarten har vært hardt rammet av koronapandemien, og det er behov for et budsjett som bidrar til å utvikle en robust luftfartsnæring med trygge jobber og forutsigbare rammevilkår.  Den sittende regjeringens forslag til statsbudsjett bidrar dessverre ikke til dette.