Skip to main content
02. november 2021
Generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem på høringen. Foto: Stortingets nett-TV

Statsbudsjettet 2022: Politikerne må vektlegge sosial ansvarlighet

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Norsk Flygerforbund ber politikerne vektlegge sosial ansvarlighet og rettferdig konkurranse når de skal utforme neste års statsbudsjett for luftfart.

Tirsdag var det høringsrunde for statsbudsjettet 2022 i Transport- og kommunikajsonskomiteen på Stortinget. Her understreket Norsk Flygerforbund hvor viktig det er at politikerne har øynene åpne for etablerte selskaper som SAS sine kreative organisasjonsstrukturer.

- At rent økonomiske og kommersielle interesser skal ha forrang på bekostning av andre interesser – som kundenes interesser, klimainteresser, arbeidstakereres interesse og allmenhetens interesser, det mener vi er feil, sa generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem i Norsk Flygerforbund.

Her kan du se hele innlegget fra NF på Stortingets nett-TV.

Vi ber komiteen stille krav og vilkår om sosial ansvarlighet til både SAS og andre selskap som mottar støtte og lån fra den norske stat.

NF ber også komiteen vurdere anbudstildelingen på de norske FOT-rutene, hvor den forrige regjeringen gjorde en tolkningsendring som i praksis åpner for bruk av wet-lease. Saken ble aktualisert i høst, da danske DAT vant anbudet for å fly ruten mellom Oslo og Florø. Det var imidlertid deres litauiske datterselskap som skal operere rutene, og Samferdselsdepartementet godtok tilbudet siden begge operatørene hadde signert papiret. I praksis betyr imidlertid dette at det litauiske selskapet kan operere med et kostnadsnivå som umuliggjør en reell konkurranse.

- Ingen norske flyselskap har mulighet til å konkurrere mot dette, og hundrevis av norske arbeidsplasser settes i fare. Denne liberaliseringen av en viktig del av luftfarten må stoppes, og vi ber komiteen om å adressere dette i sine behandling av statsbudsjettet, slik at operatøren som får tildelt anbudskontrakten også gjennomfører flyvningene - og ikke underliggende selskap, sier Riksfjord Sporsem.

Nå har departmentetet lyst ut et nytt anbud hvor det åpnes for at flere selskaper kan levere anbud i fellesskap. Norsk Flygerforbund mener dette må lyses ut på nytt og at man gjeninnfører den vanlige praksisen.

- LO-advokatene har vurdert saken, og det er ikke tvil om at finnes handlingsrom i EØS-avtalen for å videreføre praksisen som var før i sommer. Slik kan man kreve at den samme operatøren som vinner anbudet, også skal fly det, sier Riksfjord Sporsem.

Her kan du lese kapittelet om luftfart fra LO-høringen (pdf)

Siste nyheter:

25. mai 2024

Global undersøkelse om piloters arbeidsforhold

I samarbeid med IFALPA har forskere ved det kanadiske universitetet Western University iverksatt en global undersøkelse om forholdene for piloter. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre undersøkelsen, som gir både forskningen, politikere og våre tillitsvalgte et viktig kunnskapsgrunnlag.

15. mai 2024

Sikkerhet gjennom samarbeid, fred gjennom styrke

Siden oppstarten i 1948 har det vært viktig å være til stede på den årlige IFALPA-konferansen, for å samle trådene og skape et felles samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Og årets konferanse ble intet unntak, få med deg vår delegasjons reisebrev her!

14. mai 2024

Luftfartens fremtid samlet i Arendal

Den andre etappen på årets roadshow ble nok en suksess, takket være solid innsats fra medlemsforeningene våre i Arendal og et sterkt NF-team.