Skip to main content
02. november 2021
Generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem på høringen. Foto: Stortingets nett-TV

Statsbudsjettet 2022: Politikerne må vektlegge sosial ansvarlighet

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Norsk Flygerforbund ber politikerne vektlegge sosial ansvarlighet og rettferdig konkurranse når de skal utforme neste års statsbudsjett for luftfart.

Tirsdag var det høringsrunde for statsbudsjettet 2022 i Transport- og kommunikajsonskomiteen på Stortinget. Her understreket Norsk Flygerforbund hvor viktig det er at politikerne har øynene åpne for etablerte selskaper som SAS sine kreative organisasjonsstrukturer.

- At rent økonomiske og kommersielle interesser skal ha forrang på bekostning av andre interesser – som kundenes interesser, klimainteresser, arbeidstakereres interesse og allmenhetens interesser, det mener vi er feil, sa generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem i Norsk Flygerforbund.

Her kan du se hele innlegget fra NF på Stortingets nett-TV.

Vi ber komiteen stille krav og vilkår om sosial ansvarlighet til både SAS og andre selskap som mottar støtte og lån fra den norske stat.

NF ber også komiteen vurdere anbudstildelingen på de norske FOT-rutene, hvor den forrige regjeringen gjorde en tolkningsendring som i praksis åpner for bruk av wet-lease. Saken ble aktualisert i høst, da danske DAT vant anbudet for å fly ruten mellom Oslo og Florø. Det var imidlertid deres litauiske datterselskap som skal operere rutene, og Samferdselsdepartementet godtok tilbudet siden begge operatørene hadde signert papiret. I praksis betyr imidlertid dette at det litauiske selskapet kan operere med et kostnadsnivå som umuliggjør en reell konkurranse.

- Ingen norske flyselskap har mulighet til å konkurrere mot dette, og hundrevis av norske arbeidsplasser settes i fare. Denne liberaliseringen av en viktig del av luftfarten må stoppes, og vi ber komiteen om å adressere dette i sine behandling av statsbudsjettet, slik at operatøren som får tildelt anbudskontrakten også gjennomfører flyvningene - og ikke underliggende selskap, sier Riksfjord Sporsem.

Nå har departmentetet lyst ut et nytt anbud hvor det åpnes for at flere selskaper kan levere anbud i fellesskap. Norsk Flygerforbund mener dette må lyses ut på nytt og at man gjeninnfører den vanlige praksisen.

- LO-advokatene har vurdert saken, og det er ikke tvil om at finnes handlingsrom i EØS-avtalen for å videreføre praksisen som var før i sommer. Slik kan man kreve at den samme operatøren som vinner anbudet, også skal fly det, sier Riksfjord Sporsem.

Her kan du lese kapittelet om luftfart fra LO-høringen (pdf)

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.