Skip to main content
08. mai 2021
Jamming av GPS-signalene kan gi trøbbel for luftfarten. Foto: NASA/Unsplash

GPS-basert veiprising og jamming kan ramme luftfarten og pasientsikkerheten

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Norsk Flygerforbund følger prosessen rundt veiprising nøye.

Tidligere har det vært skissert løsninger basert på bruk av GPS alene. Det er bekymringsfullt, da det er liten tvil om at det vil være attraktivt å unndra seg avgift ved å jamme signalene gjennom ulovlig bruk av små mobile enheter. Disse har gjerne større rekkevidde enn mange tror, og skaper tidvis forstyrrelser for lufttrafikk i lav høyde. Air Traffic Services (ATS)-seksjonen sendte bekymringsmelding om dette til LO og Stortinget i 2019 med hensyn til en eventuell utredning av GPS-basert veiprising i Norge.

SINTEF deler våre bekymringer, og anbefaler å finne løsninger som kombinerer flere teknologier som gjør det vanskeligere å lure seg unna avgift. Det er gode nyheter og råd vi håper politikerne lytter til. Det kan bli kritisk hvis man velger å gå for enkle løsninger som kan bidra til en økt trussel mot sikre og effektive operasjoner. Dette gjelder særlig samfunnskritiske helikoptertjenester, der Luftambulansen er avhengig av GPS-baserte innflyginger til sykehus, baser og andre knutepunkter i hele Norge. Disse prosedyrene er svært viktige for effektiv transport av pasienter. 

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.