08. mai 2021
Jamming av GPS-signalene kan gi trøbbel for luftfarten. Foto: NASA/Unsplash

GPS-basert veiprising og jamming kan ramme luftfarten og pasientsikkerheten

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Norsk Flygerforbund følger prosessen rundt veiprising nøye.

Tidligere har det vært skissert løsninger basert på bruk av GPS alene. Det er bekymringsfullt, da det er liten tvil om at det vil være attraktivt å unndra seg avgift ved å jamme signalene gjennom ulovlig bruk av små mobile enheter. Disse har gjerne større rekkevidde enn mange tror, og skaper tidvis forstyrrelser for lufttrafikk i lav høyde. Air Traffic Services (ATS)-seksjonen sendte bekymringsmelding om dette til LO og Stortinget i 2019 med hensyn til en eventuell utredning av GPS-basert veiprising i Norge.

SINTEF deler våre bekymringer, og anbefaler å finne løsninger som kombinerer flere teknologier som gjør det vanskeligere å lure seg unna avgift. Det er gode nyheter og råd vi håper politikerne lytter til. Det kan bli kritisk hvis man velger å gå for enkle løsninger som kan bidra til en økt trussel mot sikre og effektive operasjoner. Dette gjelder særlig samfunnskritiske helikoptertjenester, der Luftambulansen er avhengig av GPS-baserte innflyginger til sykehus, baser og andre knutepunkter i hele Norge. Disse prosedyrene er svært viktige for effektiv transport av pasienter. 

Siste nyheter:

23. november 2021

Den tragiske flyulykken ved Larvik

Norsk Flygerforbund har med stor sorg mottatt beskjed om at tre personer, en flyinstruktør og to elever, er omkommet i flyulykken ved Larvik. Det norske luftfartsmiljøet er lite, og ulykken berører oss alle sterkt. Våre tanker går nå først og fremst til pårørende - og studenter og kolleger ved Pilot flyskole.

22. november 2021

Enige om «grunnloven» for arbeidslivet

Hovedavtalen mellom LO og NHO videreføres for fire nye år, med noen viktige korreksjoner. 

22. november 2021

Jul og nyttår er høytid for brann - pass på at du er forsikret!

I tiden mellom jul og nyttår er det over 50 % flere branner enn resten av året.