Skip to main content
30. august 2022

Gåsevarsel

Fugletrekkene er i gang, og særlig gås som utgjør en meget stor fare ved kollisjon, beveger seg nå i området rundt våre lufthavner

Fugletrekkene er i gang, og særlig gås som utgjør en meget stor fare ved kollisjon, beveger seg nå i området rundt våre lufthavner. Dette varsles ofte ikke særlig godt fra lufthavnens side. Vi observerte ved selvsyn i Tromsø flokk med gås som holdt til ved rullebanen, noe som ikke var varslet på notam eller fra tårnet, selv det hadde vært observert flokker tidligere i området. 

Det er derfor veldig viktig å holde ekstra god utkikk i disse fugletrekktider. Dessverre er ikke lokal varsling god nok.

Nedenfor er kopi av sentralt varsel om fugletrekk som er sendt ut fra Avinor.

Fugletrekket er godt i gang, og man må regne med å treffe på trekkende fugleflokker på og omkring lufthavnene. Dette gjelder særlig gås, vadefugler og stær.

Grågås: Grågjessene er i ferd med å samle seg i større og mindre flokker, og kan observeres i antall fra noen få titalls opptil flere hundre gjess. Dette gjelder hele norskekysten. De fleste grågjessene trekker langs kysten, men det er en økende tendens til at grågjess også trekker over innlandet. På gode rasteplasser, uten frost og snø, kan grågjessene bli værende ut oktober.

Kortnebbgås: Kortnebbgjessene har ennå ikke forlatt Svalbard, men de første flokkene ventes å ankomme Trøndelag fra første halvdel av september, med en topp midt i oktober.

Siste nyheter:

28. september 2023

I Brussel med FTL-ekspertene

Tillitsvalgte har sikret seg enda mer kunnskap om EASAs arbeidstidsbestemmelser denne uken.

26. september 2023

Ny bulletin fra ICAO om høydemålerinnstilling

Flere hendelser den siste tiden gjør at ICAO nå utsteder en sikkerhetsbulletin om høydemålerinnstilling.

17. september 2023

Norsk Flygerforbund satser på fremtidens luftfart!

En luftfart som bidrar til samfunnsøkonomien bygges best med kunnskapsrikt operativt personell som er engasjert i problemstillingene.