Skip to main content
14. april 2021
Illustrasjonsfoto: Éber Gustavo/UnSplash

Full støtte til oppsagte flygeledere

Skrevet av: Simen Follesø Røiseland

Flere flygeledere har blitt arrestert eller sagt opp for å drive med foreningsarbeid i Polen og Albania. – En uholdbar og sterkt kritikkverdig utvikling, sier 1. nestleder Jo Bjørn Skatval i Norsk Flygerforbund støttet av Flygelederforeningens leder Robert Gjønnes.

Flysikring og lufttrafikktjeneste utgjør kritisk infrastruktur for luftfarten og for samfunnet. Norsk Flygerforbunds ATS-seksjon (Air Traffic Services) er derfor i tett operativ kontakt med våre luftfartskolleger i Norsk Flygelederforening (NFF).

– En sikker og pålitelig tjeneste forutsetter anstendige arbeidsforhold for ansatte og en sunn sikkerhetskultur som er forankret i et godt partssamarbeid, sier leder Sindre Hilstad i ATS-seksjonen.

Derfor gir Norsk Flygerforbund sammen med Norsk Flygelederforening full støtte til flygeledere i Albania og Polen, som har blitt utsatt for represalier etter sitt fagforeningsarbeid.

LES OGSÅ: IFATKA: Essential infrastructure calls for essential dialogue

I slutten av mars ble tre flygeledere sagt opp fra jobben sin i Polen. To av disse skal ha vært styremedlemmer i fagforeningen ZZKRL, og fikk oppsigelsen i hånda etter en opptreden i media hvor de var bekymret for flysikkerheten.

– Den polske arbeidsgiversiden har også ekskludert ZZKRL fra videre samarbeid og anerkjenner dem ikke lenger som part i arbeidslivet, uten å ha tilstrekkelig hjemmel i lov til en slik handling, uttaler Flygelederforeningens leder Robert Gjønnes.

LES OGSÅ: Støtteerklæring til våre kollegaer i Polen og Albania – NATCA

Det er også betydelig uro i Albania. Her mistet fem flygeledere jobben etter å ha meldt seg uskikket til å utføre operativt arbeid. I forrige uke ble 30 albanske flygeledere arrestert for å ha streiket for blant annet å få sine oppsagte kolleger ansatt igjen. I mellomtiden har albanske myndigheter hentet inn tyrkiske flygeledere for å holde luftrommet åpent. Dette mener fagorganisasjonene ikke er i henhold til de internasjonale sertifikatkravene knyttet til både autorisasjon og rettigheter, og saken er allerede diskutert med både ICAO samt tatt opp på EU-nivå.

– Situasjonen for et antall flygeledere i Albania og Polen viser en uholdbar og sterkt kritikkverdig utvikling som kan sette flysikkerheten, tjenestekvaliteten og et anstendig arbeidsliv under press, sier 1. nestleder Jo Bjørn Skatval som leder flysikkerhetsarbeidet i NF.

Han mener urettmessige oppsigelser, arrestasjoner og undergraving av ansattes fagforbund skaper en vanskelig og stressende situasjon for flygelederne, og kan få alvorlige konsekvenser for flysikkerheten.

– Det kan i ytterste konsekvens påvirke den enkeltes evne til sikker og effektiv yrkesutøvelse, sier Skatval.

Norsk Flygerforbund gjør oppmerksom på at konflikten i Albania kan medføre forstyrrelser for lufttrafikktjenesten i Tirana FIR og på Tirana internasjonale lufthavn. Vi stiller oss bak støtten til flygelederne i Albania og Polen, og fordømmer urettmessige handlinger overfor disse. Vi er kjent med at pandemien har gått hardt utover flysikringstjenester i likhet med luftfarten for øvrig, men det er avgjørende at dette blir forsvarlig håndtert gjennom et godt partssamarbeid.

Siste nyheter:

14. juli 2024

Pass opp for fatigue i sommer!

Sommeren er spesielt travel hvert år. Fra sikkerhetskontroll på flyplasser og bagasjehåndterere til flygelederne og pilotene – hele systemet jobber under stort press med små marginer. En sommer med forstyrrelser, flykanselleringer og fatigue blant flybesetningen har startet, og det kan bli verre i de kommende ukene.

03. juli 2024

Et viktig skritt mot en trygg og forutsigbar luftambulansetjeneste

Dagens luftambulansevedtak er et steg i riktig retning, men det gjenstår fortsatt litt før vi er i mål. 

01. juli 2024

Kampanje mot å redusere antallet piloter: "One means none"

Europeiske fly kan operere med kun én pilot ved kontrollene så tidlig som i 2027, dersom flyprodusentene lykkes med sine planer. For å ta et standpunkt mot dette, har europeiske piloter ledet av European Cockpit Association (ECA) lansert en ny nettside: OneMeansNone.eu. Plattformen har som mål å informere passasjerer om de betydelige sikkerhetsrisikoene forbundet med å redusere mannskapet fra to piloter til én.