Skip to main content
29. mars 2023

Forhandlingskurs i Amsterdam

I disse dager pågår IFALPAs forhandlingskurs for tillitsvalgte, og Christian Laulund fra NF er en av kursholderne. 

Normalt holdes det to forhandlingskurs per år. Denne gangen går kurset i Amsterdam, neste forhandlingskurs blir i Peru. IFALPA har kurs over hele verden, for at tillitsvalgte i alle land skal kunne delta.  Kurset som holdes nå har 35 deltakere fra 12 land.

-Jeg er en av syv instruktører på kurset, hvor fire av oss er piloter, de tre andre er forhandlere/ jurister og økonomiske konsulenter. Samtlige instruktører er erfarne forhandlere, forteller Christian Laulund.

-Under kurset går vi igjennom alle fasene i en forhandling og deler vår erfaring med deltakerne. Kurset er interaktivt med stor involvering av deltakerne hvor siste dag er dedikert en simulert forhandling, sier Laulund videre.

IFALPA representerer over 100 000 piloter i over 100 land, og jobber internasjonalt. I løpet av et år tilbyr de ulike kurs som er aktuelle for tillitsvalgte piloter over hele verden.  De har møterett i International Civil Aviation Organization (ICAO), som er FNs luftfartsorgan. Her vedtas regler og retningslinjer for den globale luftfartsindustrien.  

Siste nyheter:

30. november 2023

Spritflasker og lokalflyplasser

I et land hvor verdiskapningen er avhengig av distriktene, trenger vi flyet. Når Avinor nå begynner å leke med tanken om å legge ned flyplasser som er viktige i sine regioner, fører de et politisk spill som er første trekk mot å avskilte distriktene, og på sikt skremme folk vekk.

26. november 2023

Norden på fremmarsj

Alarmerende og hjerteskjærende funn om arbeidsmiljøet for piloter og kabinansatte ble presentert under årets høstkonferanse i European Cockpit Association (ECA). Samtidig fikk Norden en viktig hånd på rattet med den islandske representanten Paul Allen inn i ECA-styret.

25. november 2023

Sammen for å trygge fremtidens lufttrafikktjenester

Flysikring og flyplasstjenester utgjør kritisk infrastruktur for en sikker luftfart. For tiden er det store endringer på gang, og mye å ta tak i.