Skip to main content
16. juni 2022
Piloter har et ansvar for å avstå fra flyging når de føler seg uskikket til det. Foto: Shaun Darwood

Forbundslederen: - Årvåkenhet er sikkerhet, ikke økonomi!

Skrevet av: Endre Antonsen

Det sier forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland, etter at han har blitt fremlagt uttalelsene fra CEO i Wizz Air, Josef Varadi, om at flygende må finne seg i å fly selv om de er utmattet. 

Å melde seg «not fit» er en plikt, ikke en rettighet . Flygende skal avstå fra flyging dersom de føler seg utmattet, også kjent som "fatigued" på fagspråket, sier Wasland.

- At en leder for et stort internasjonalt flyselskap har slike holdinger er rett og slett fullstendig uakseptabelt, og vi forventer at Luftfartstilsynet umiddelbart slår ned på dette, sier han.

ECA har lagt ut anbefalinger til piloter i forbindelse med å skulle drive flyoperasjoner i et hektisk sommerprogram. De minner også om viktigheten av å levere fatigue-rapporter og henviser til denne malen.

Leder av Flysikkerhetskomiteen, Kristin Lund, istemmer Waslands meldinger til piloter, og tillegger følgende:

- Luftfarten bygger på sveitserostmodellen, der flere lag av barrierer skal sikre opprettholdelse av trygge operasjoner dersom en barriere feiler. Pilotenes årvåkenhet er en del av disse barrierene. Dersom vi aksepterer at piloter skal fly når de allerede føler seg trøtte og slitne, aksepterer vi også redusert flysikkerhet. 

ICAOs eget Doc 9966, Manual for the Oversight of Fatigue Management Approaches, gir god oversikt over hvilke konsekvenser fatigue og redusert årvåkenhet kan medføre i et flysikkerhetsperspektiv.

Forbundet har tidligere sendt ut en egen Fatigue Guide, og vi anbefaler at piloter på nytt ser igjennom den.

Siste nyheter:

14. juli 2024

Pass opp for fatigue i sommer!

Sommeren er spesielt travel hvert år. Fra sikkerhetskontroll på flyplasser og bagasjehåndterere til flygelederne og pilotene – hele systemet jobber under stort press med små marginer. En sommer med forstyrrelser, flykanselleringer og fatigue blant flybesetningen har startet, og det kan bli verre i de kommende ukene.

03. juli 2024

Et viktig skritt mot en trygg og forutsigbar luftambulansetjeneste

Dagens luftambulansevedtak er et steg i riktig retning, men det gjenstår fortsatt litt før vi er i mål. 

01. juli 2024

Kampanje mot å redusere antallet piloter: "One means none"

Europeiske fly kan operere med kun én pilot ved kontrollene så tidlig som i 2027, dersom flyprodusentene lykkes med sine planer. For å ta et standpunkt mot dette, har europeiske piloter ledet av European Cockpit Association (ECA) lansert en ny nettside: OneMeansNone.eu. Plattformen har som mål å informere passasjerer om de betydelige sikkerhetsrisikoene forbundet med å redusere mannskapet fra to piloter til én.